Maja Ribar

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Maja
Prezime:
Ribar
Titula:
Mag. psych.
Znanstveno zvanje:
Asistentica
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Naslovno zvanje asistentice
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
Potkrovlje sredina
Broj telefona:
+385 1 4886 156
E-mail adresa 1:
Maja.Ribar@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
1
Radovi u međunarodnim bazama:
3
Radovi u zbornicima sa skupova:
2
Poglavlja u knjigama:
1
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
2019.-2020.: Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada. - Suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
2019.-2020.: ERASMUS+ Improving Skills in Vocational Education and Traing. - Suradnica na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2019.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Magistra psihologije
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2011.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, Zagreb
Polje znanstvenog rada:
Psihologija
Znanstveni interesi:
Psihologija ličnosti, psihologija obrazovanja
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
12 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Nastavna djelatnost:
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija:
2017.-2019.: kolegiji: Deskriptivna statistika; Eksperimentalne metode; Neeksperimentalne metode
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: