Anita Bušljeta Tonković

Anita Bušljeta Tonković
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Anita
Prezime:
Bušljeta Tonković
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena suradnica
Znanstveno polje:
Sociologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Područni centar Gospić Trg S. Radića 4/1 53000 Gospić Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
Područni centar Gospić
Broj telefona:
+385 53 741 140
E-mail adresa:
Anita.Busljeta@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavila je tri znanstvena rada, od toga dva pregledna rada i jedan stručni.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=302472

 

Projekti:

Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost (suradnica na projektu).

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2008.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Profesorica sociologije i pedagogije
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2007.
Ustanova:
Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju i Odjel za pedagogiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zadar, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Ruralna sociologija, sociologija razvoja, socijalna ekologija
Znanstveni interesi:

Integralna održivost i održivi razvoj ruralnih prostora, ljudski i socijalna kapital stanovnika ruralnih prostora

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala je na tri znanstveno-stručna skupa, od toga 2 domaća i jedan međunarodni.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Članica jedne međunarodne i jedne domaće udruge.

Nastavna djelatnost:
Nagrade i priznanja u području znanosti: