Marija Šakić Velić

Marija Šakić Velić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Marija
Prezime:
Šakić Velić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Viša znanstvena suradnica
Znanstveno polje:
Psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
1c/II
Broj telefona:
+385 1 4886 829
E-mail adresa:
Marija.Sakic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavila 13 znanstvenih radova, od toga 11 izvornih znanstvenih radova i 2 pregledna rada. Suurednica jednog zbornika radova:
- https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=262916

Projekti:

Suradnica na projektu MZOS-a Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece (2006. – projekt u tijeku). Znanstvena novakinja na projektu MZOS-a Roditelji, vršnjaci i psihosocijalni razvoj adolescenata (2004. – 2006.).

Surađivala na 9 domaćih projekata za treće naručitelje: Odrednice uspješnosti osnovnih škola Istarske županije: izazovi i mogućnosti razvoja (2011. – 2012.), Vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama (2007. – 2008.), Izvješćivanje škola o rezultatima vanjskog vrednovanja obrazovnih postignuća učenika u razrednoj i predmetnoj nastavi: konceptualizacija, izrada, interpretacija i prezentacija analitičkih izvješća (2008. – 2009.), Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske – učenici 4. razreda (2007. – 2008.), Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske – učenici 8. razreda (2007. – 2008.), Program vrednovanja eksperimentalne provedbe elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (2005. – 2006.), Analiza web foruma Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o temama spolnog odgoja i obrazovanja u školi, kalendara školske godine, ocjenjivanja učenika te Zakona o udžbenicima (2005.), Javno mnijenje Hrvatske o institucijama kaznenopravnog sustava i politici kažnjavanja (2005.), Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama (2005.).

Surađivala na jednom međunarodnom projektu za treće naručitelje: External evaluation of the project "For safe and enabling school environment" (2012. – 2013.)

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2004.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2010.
Ustanova:
Sveučilište u Zagrebu, Interdisciplinarni znanstveni poslijediplomski studij Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Razvojna psihologija
Znanstveni interesi:

Kognitivni i socioemocionalni razvoj djece i adolescenata, jezični razvoj i teorija uma

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala na 17 međunarodnih i 4 domaća znanstvena i stručna skupa.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Članica jedne međunarodne i jedne domaće znanstvene udruge.

Nastavna djelatnost:

Asistentica na kolegiju Psihologija djetinjstva i adolescencije na studiju psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2006. – 2012.), nositeljica kolegija Psihologija djetinjstva i Psihologija adolescencije na studiju psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Nagrade i priznanja u području znanosti: