Stanko Rihtar

Stanko Rihtar
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Stanko
Prezime:
Rihtar
Titula:
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Stručni savjetnik u znanosti
Znanstveno polje:
Psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
3/I
Broj telefona:
+385 1 4886 803
E-mail adresa:
Stanko.Rihtar@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavio desetak znanstvenih radova i dva poglavlja u knjigama.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=192255

Projekti:
Suradnik na projektu „Istraživanje javnoga mnijenja i masovnog komuniciranja“ od 1992. do danas. Surađivao na više od 40 projekata za treće naručitelje.
Godina zaposlenja u institutu Pilar:
1992.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Dipl. psiholog
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1988.
Ustanova:
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Socijalna i politička psihologija
Znanstveni interesi:
Istraživanje javnoga mnijenja, psihološke i kontekstualne odrednice političkog izbora
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
Sudjelovao na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Član jedne domaće i jedne međunarodne stručne udruge.
Nastavna djelatnost:
Nagrade i priznanja u području znanosti: