Caroline Hornstein Tomić

Caroline Hornstein Tomić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Caroline
Prezime:
Hornstein Tomić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica
Znanstveno polje:
Sociologija, etnologija i antropologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
8/I
Broj telefona:
+385 1 4886 808
E-mail adresa:
Caroline.Hornstein-Tomic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:
Objavila 2 autorske knjige te sudjelovala kao urednica na 4 zbornika. Autorica 8 poglavlja u zbornicima, 2 članaka u znanstvenim časopisima, 3 objavljenih radova u zbornicima proizašlim s znanstvenih konferencija, 7 stručnih radova i ekspertiza, te 27 predstavljenih radova na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, i gostujućih predavanja.
- Hrvatska znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=310763

Projekti:
Voditeljica projekata:
- Remigrations and Transformations in post-socialist European regions. 2013 – 2015;
- Transitions in Central and South Eastern Europe: Changing Gender Perspectives. 2008 – 2011;
- Interethnische Beziehungen in Südosteuropa. 2007-2008;
- Agenten und Akteure interkultureller Verständigung. Eine Studie zu Problemen des Fremd- und Selbstverstehens. 1995 – 1998;
- Migration und Staatsbürgerschaft. Die Frage der Zugehörigkeit in der zweiten Einwanderergeneration. 1993 – 1994.
Suradnica na projektima:
- Das Deutschlandbild in Herkunftsländern – Die Erwartung von Zuwanderern nach Deutschland, Beispiel Kroatien. 2010;
- Promoting State-building – Managing Fault-lines. 2009-2010;
- Leben an der Grenze. Über die Grenzöffnung im deutsch-deutschen Grenzgebiet. 1989 – 1990;
- StudentinSein. Aspekte weiblichen Lebenszusammenhangs. 1989–1992.
Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2008.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor društvenih znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2001.
Ustanova:
Fakultet društvenih znanosti J.W. Goethe Sveučilišta
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Frankfurt am Main, Njemačka
Područje znanstvenog rada:
Kulturna antropologija i sociologija znanja / znanosti (antropološka istraživanja, analiza diskursa)
Znanstveni interesi:
Re-migracija; "skilled migration"; transfer znanja; rodne + politike identiteta; state building i procesi kohezija, kulturna raznolikost i društvena integracija, post-socijalističke transformacije u JI i Srednjoj Europi
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
Sudjelovala na 22 međunarodnih i 5 domaćih znanstvenih skupova.
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Članica Hrvatskog sociološkog društva, Balkan Network for Culture and Cultural Studies, Societé Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), European Association of Social Anthropologists (EASA).
Nastavna djelatnost:
Nositelj kolegija "Culture and Identity" na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Doktorat znanosti iz sociologije s počastima "magna cum laude"; obrana doktorske disertacije "summa cum laude" - Sveučilište J. W. Goethe, Frankfurt am Main, 2001; Dobitnica stipendije za rad na doktorskoj disertaciji Zaklade Konrad Adenauer; jednogodišnija stipendija za post-diplomsko istraživanje na Massachusetts Institute of Technology (MIT) / Social and Cultural Studies of Science and Technology (STS) u Cambridgeu (SAD), 1996-97; Magisterij struke s počastima - sveučilište J.W. Goethe, Frankfurt am Main, 1994.