Tihana Brkljačić

Tihana Brkljačić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Tihana
Prezime:
Brkljačić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Viša znanstvena suradnica
Znanstveno polje:
Psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10 000 Zagreb Hratska
Broj sobe u instituciji:
14/I
Broj telefona:
+385 1 4886 814
E-mail adresa:
Tihana@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavila 16 znanstvenih radova, od toga 13 izvornih znanstvenih radova, jedan pregledni i dva stručna rada.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=222754

Projekti:

a) 1996-2000 Znanstveni asistent na projektu "Istraživanja ugroženih društvenih skupina"
b) 2002-2006 "Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja"
c)  2007-2011 Znanstveni suradnik na projektu "Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja"
d) 2009-2011 Znanstveni suradnik na projektu „Društveni stavovi i međugrupni odnosi u hrvatskom društvu"

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
1998.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2003.
Ustanova:
Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Socijalna psihologija
Znanstveni interesi:

Kvaliteta života, psihologija komunikacije, zdravstvena psihologija

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala na 9 međunarodnih i 5 domaćih znanstvenih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Članica jedne međunarodne udruge i jedne domaće udruge.

Nastavna djelatnost:

- 2003 – Nositelj kolegija "Percepcija" Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
- 2004 – Nositelj kolegija "Organizacijska psihologija" Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
- 2005 – Nositelj kolegija "Vještine komuniciranja"  Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
- 2008 – Nositelj kolegija "Kvalitativne metode", Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
- 2008 – Nositelj kolegija "Uvod u bridž", Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
- 2010-2012 – Nositelj kolegija "Psihologija komunikacije", Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
- Nositelj kolegija "Percepcija", Hrvatsko katoličko sveučilište
- Nositelj kolegija "Komunikacijske vještine", Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Nagrade i priznanja u području znanosti: