Ivo Turk

Ivo Turk
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Ivo
Prezime:
Turk
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Viši znanstveni suradnik
Znanstveno polje:
Demografija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
1a/II
Broj telefona:
+385 1 4886 828
E-mail adresa:
Ivo.Turk@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavio 14 znanstvenih radova, 2 poglavlja u knjizi i 3 stručna rada:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=262931 

Projekti:

- Demografski gubitci i posljedice Domovinskog rata (2004.-2006.) (suradnik na projektu)
- Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske (2007. do danas) (suradnik na projektu)
Projekti za treće naručitelje: 
- Turistički cvijet 2007.-2012. (2007.-2011. - suradnik na projektu; 2012. izvršni voditelj projekta - voditelj terena)
- ESKI MORH (suradnik na projektu)
- Study Abroad program u Hrvatskoj Sveučilišta Georgia iz SAD-a od 2008. do 2013. (suradnik na projektu)

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2004.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2010.
Ustanova:
Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Sveučilište u Zagrebu
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Demografija, regionalna demografija Hrvatske, socijalna geografija, turistička geografija
Znanstveni interesi:

Depopulacija ruralnih prostora, demografski aspekti ruralno-urbane polarizacije, problematika urbanih sistema (demografska obilježja srednjih gradova Hrvatske), utjecaj Domovinskog rata na demografske prilike u Hrvatskoj

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovao na 4 međunarodna i 9 domaćih znanstvenih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član 1 domaće znanstvene udruge.

Nastavna djelatnost:
Nagrade i priznanja u području znanosti: