Renata Glavak Tkalić

Renata Glavak Tkalić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Renata
Prezime:
Glavak Tkalić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica
Znanstveno polje:
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Znanstveno-nastavno zvanje:
Naslovno zvanje izvanrednog profesora
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
14
Broj telefona:
+385 1 4886 814
E-mail adresa 1:
Renata.Glavak.Tkalic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
4
Uredničke knjige:
1
Radovi u međunarodnim bazama:
28
Radovi u zbornicima sa skupova:
1
Poglavlja u knjigama:
4
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
2000.-2002.: Interakcijski pristup strukturi patoloških fenomena. - Suradnica na projektu
2002.–2006.: Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja - interakcijski pristup. - Suradnica na projektu
2005.-2006.: Program vrednovanja eksperimentalne provedbe elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. - Suradnica na projektu
2007.-2013.: Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu. - Suradnica na projektu
2011.-2012.: Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske. - Voditeljica projekta
2015.-2019.: CRO-WELL Hrvatsko longitudialno istraživanje dobrobiti. - Suradnica na projektu
2015.-2016.: Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: 2015. - Voditeljica projekta
2016.-2017.: Psihosocijalna klima u zatvorima – perspektiva zatvorenika i službenika kaznenih tijela. - Suradnica na projektu
2018.: Noćni život grada: obrasci ponašanja posjetitelja noćnih klubova. - Voditeljica projekta
2019.-2020.: Analiza medijskog izvještavanja o problematičnoj uporabi interneta. - Suradnica na projektu
2019.: Znanstveno-metodološki pristup istraživanju zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske. - Voditeljica projekta
2020.: Analiza prevalencija i obrazaca zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske. - Voditeljica projekta
Međunarodni projekti:
2008.-2014.: International Father Acceptance - Rejection Project. - Suradnica na projektu
2015.-2018.: Fear of Intimacy Project. - Suradnica na projektu
2019.-2022.: Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators. - Voditeljica Pilarovog tima
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2000.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Dr. sc.
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2009.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Polje znanstvenog rada:
Psihologija
Znanstveni interesi:
Ovisnosti o psihoaktivnim tvarima, bihevioralne ovisnosti, rizična ponašanja, psihopatologija, obiteljska patologija, interpersonalno prihvaćanje-odbijanje
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
7 domaćih sudjelovanja
51 međunarodno sudjelovanje
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatska psihološka komora
International Society for Interpersonal Acceptance-Rejection (ISIPAR)
Nastavna djelatnost:
Sveučilište u Zagrebu, Odjel za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija:
1998.-: Kolegij "Psihologija ovisnosti"
Rochester Institute of Technology:
2019.: Kolegij "Abnormal psychology"
Sveučilište u Zagrebu, Odjel za psihologiju, Hrvatski studiji:
2007.-2014.: Kolegij "Opća psihopatologija"
2007.-2014.: Kolegij "Specifična psihopatologija"
2000.-2007.: Kolegij "Psihopatologija"
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: