Renata Franc

Renata Franc
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Renata
Prezime:
Franc
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
19/I
Broj telefona:
+385 1 4886 819
E-mail adresa:
Renata.Franc@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:
25 znanstvenih i stručnih radova: 14 izvornih znanstvenih radova; 4 pregledna i stručna; 2 knjige u koautorstvu; 5 poglavlja u knjigama.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=194665
Projekti:
Projekti MZOŠ RH: Voditeljica: 2007. - Društveni stavovi i međugrupni odnosi u hrvatskom društvu; 1998. - 2001. Struktura i funkcija društveno relevantnih stavova mladih (poticajni projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH za mlade znanstvenike) / Suradnik na projektima:  2007. - Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu. Voditelj: Vlado Šakić; 2002. – 2006. Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja– interakcijski pristup. Voditelj projekta: Vlado Šakić; 1997. – 2001.  Socijalizacija djece i mladež, Voditeljica projekta: Zora Raboteg-Šarić; 1992. - 1997.  Djeca u ratu, Voditelj projekta: Miomir Žužul / Ostali projekti: Voditeljica: 2007.  Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2007. Naručitelj: Academy for Educational Development, Zagreb; 2006.  Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2006. Naručitelj: Academy for Educational Development, Zagreb; 2005. Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2005. Naručitelj: Academy for Educational Development, Zagreb / Aktivno sudjelovanje: 2007-2009.  Hrvatska vojska – hrvatsko društvo – voditeljica dionice Hrvatski nacionalni identitet I identitet Hrvatske vojske”. Naručitelj: Ministarstvo obrane RH. Voditelj projekta: Vlado Šakić2; 2008. – Europsko društveno istraživanje. Naručitelj: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj. Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan; 2008. Turistički cvijet - Kvaliteta za Hrvatsku 2008. Naručitelj: Hrvatska gospodarska komora. Voditeljica projekta: dr. sc. Saša Poljanec-Borić; 2007. Turistički cvijet - Kvaliteta za Hrvatsku 2007. Naručitelj: Hrvatska gospodarska komora. Voditeljica projekta: dr. sc. Saša Poljanec-Borić; 2007. „Istraživanje sudioničke demokracije i građanskog aktivizma u radu udruga civilnog društva Grada Zagreba“.  Financiranje projekta: Zaklada za razvoj civilnoga društva RH. Organizacija i provođenje: Centar za mirovne institucije  – partnerska institucija Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; 2006. Kvaliteta za Hrvatsku – „Turistički cvijet 2006“. Naručitelj: Hrvatska gospodarska komora. Voditeljica: Saša Poljanec-Borić; 2006. Vrednovanje eksperimentalne provedbe elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Voditelj: Vlado Šakić; 2005. Stavovi javnosti i predstavnika pravosuđa o institucijama kaznenopravnog sustava. Naručitelj: Ministarstvo pravosuđa RH. Voditelj projekta: Vlado Šakić; 2005.  Stavovi zagrebačke javnosti spram prometa. Naručitelj: Poglavarstvo Grada Zagreba. Voditeljica: Anka Mišetić; 2005. Systematic Information Exchange of Bilateral RTD Programs Targeting Southeast Europe SWOT analysis. Naručitelj: Ministarstvo znanosti, tehnologije i športa RH. Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan; 2000.-2003. Comparing the Dynamics of Violence within European CountriesCOST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) A 18 action. Voditelj dr. sc. Vlado Šakić; 1992.-1994. Psihološko-pedagoška pomoć učenicima stradalim u ratu. Naručitelj: UNICEF
Godina zaposlenja u institutu Pilar:
1992.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor društvenih i humanističkih znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2001.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Socijalna psihologija
Znanstveni interesi:
Stavovi, predrasude, međugrupni odnosi, vrijednosti, socijalne devijacije, antisocijalno ponašanje
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
Sudjelovala na oko 20 međunarodnih i domaćih skupova
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Član 3 stručne udruge.
Nastavna djelatnost:
Nositeljica kolegija: Uvod u socijalnu psihologiju, dodiplomski studij psihologije, Hrvatski studij, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska; Socijalna psihologija, dodiplomski studij sociologije, Hrvatski studij, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska; Socijalna spoznaja i percepcija, diplomski studij psihologije, Hrvatski studij, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska; Politička psihologija diplomski studij psihologije, Hrvatski studij, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska / Predavač na kolegijima: Socijalna psihologija, dodiplomski studij, Zagrebačka škola ekonomije i managementa; Zagreb, Hrvatska; Vodstvo, diplomski studij (MBA), Smjer management, Zagrebačka škola ekonomije i managementa; Zagreb, Hrvatska
Nagrade i priznanja u području znanosti: