Maja Mandić

Maja Mandić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Maja
Prezime:
Mandić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena suradnica
Znanstveno polje:
Filozofija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
1a/II
Broj telefona:
+385 1 4886 828
E-mail adresa:
Maja.Dragun@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:
Jedno poglavlje u knjizi, jedan znanstevni i jedan pregledni rad, jedan stručni rad.
- Hrvatska znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=236074.
Projekti:
Suradnik na projektu "Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju RH" (194-1941560-1549). Surađivala na projektima "Sustavno oživljavanje hrvatskih periferija" i na projektu "Socio-kulturni kapital i razvoj Hrvatske: između globalizacije i lokalizacije".
Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2000.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor filozofije
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2008.
Ustanova:
Filozofski fakultet u Zagrebu, Studij filozofije
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Filozofija religije
Znanstveni interesi:
Psihologija religije, sociologija religije, komparativne mitologije, kultura new agea, duhovni konzumerizam
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
Jedan domaći i četiri međunarodna znanstvena skupa.
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatsko filozofsko društvo
Nastavna djelatnost:
Nagrade i priznanja u području znanosti: