Tihana Brkljačić

Tihana Brkljačić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Tihana
Prezime:
Brkljačić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Izvanredna profesorica
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
14
Broj telefona:
+385996668877
E-mail adresa 1:
tihana.brkljacic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
1
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
29
Radovi u zbornicima sa skupova:
3
Poglavlja u knjigama:
10
Ostalo:
3
Poveznice:
Domaći projekti:
1997.-1999.: Development and Testing of Promotion Materials on Tissue and Organ Donation. - Voditeljica projekta
1996.-20001.: Istraživanja ugroženih društvenih skupina. - Suradnica na projektu
1999.: Preliminarno istraživanje mišljenja i stavova članova Udruge roditelja poginulih branitelja. - Voditeljica projekta
2002.-2006.: Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja. - Suradnica na projektu
2007.-2013.: Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja. - Suradnica na projektu
2006.-2007.: Modeli obveznog srednjoškolskog obrazovanja. - Suradnica na projektu
2009.-2013.: Društveni stavovi i međugrupni odnosi u hrvatskom društvu. - Suradnica na projektu
2014.-2014.: Pilarov barometar hrvatskog društva. - Suradnica na projektu
2014.-2014.: Ažurirana 2011 situacijska analiza prava djece i žena u Hrvatskoj. - Suradnica na projektu
2014.-2014.: Update Situation analysis of children's and women's rights in Croatia. - Suradnica na projektu
2015.-2019.: Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti - CRO-WELL. - Suradnica na projektu
2019.-2023.: Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji - CHILD-WELL. - Suradnica na projektu
2019.-2020.: Analiza medijskog izvještavanja o problematičnoj uporabi Interneta. - Voditeljica projekta
Međunarodni projekti:
2006.-2009: European Social Survey. - Suradnica na projektu
2017.-2020.: A phubbing phenomenon: its predictors and consequences in a cross-cultural perspective. - Suradnica (voditeljica hrvatske dionice)
2017.-2020.: AlphaBridge. - Suradnica na projektu
2019.-: The Sociology of Bridge: the dynamics of a card game. - Suradnica na projektu
2019.-2021.: ADD-FREE - Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators. - Suradnica na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1998.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2003.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Socijalna psihologija
Znanstveni interesi:
Dobrobit, komunikacija, nove tehnologija, psihologija igre i igranja
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatska psihološka komora
Nastavna djelatnost:
1999.-2003.: Asistentica na kolegiju "Percepcija", Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
1999.-2000.: Asistentica na kolegiju "Uvod u psihologiju", Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
2001.-2011.: Asistentica na kolegiju "Organizacijska psihologija", Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
2006.-2010.: Asistentica na kolegiju "Psihologija rada", Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
2004.-2020.: Nositeljica kolegija "Percepcija", Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
2004.-: Nositeljica kolegija "Organizacijska psihologija", Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
2005.-2015.: Nositeljica kolegija "Vještine komuniciranja", Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
2006.-2007.: Nositeljica kolegija "Komunikacijske vještine", Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu
2008.-2020.: Nositeljica kolegija "Kvalitativne metode", Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
2008.-: Nositeljica kolegija "Uvod u bridž", Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
2010.-2011.: Nositeljica kolegija "Psihologija komunikacije", Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
2012.-2014.: Nositeljica kolegija "Psihologija sporta", Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
2013.-: Nositeljica kolegija "Percepcija", Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu
2013.-: Nositeljica kolegija "Vještine komuniciranja", Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu
2013.-2014.-: Nositeljica kolegija "Cross-disciplinary perspectives on the analysis of culture, context and communication", Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
2014.-: Nositeljica kolegija "Psihologija rada", Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu
2017.-2018.: Nositeljica kolegija "Socijalna psihologija I", Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu
2017.-2018.: Nositeljica kolegija "Socijalna psihologija II", Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu
2018.-: Nositeljica kolegija "Psihologija igre i igranja", Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije:
1997.: Research Support Schemeof OSI/HESP (Open Society Institute, Higher Education Support Program), grant No. 1060/1997.