Zora Raboteg-Šarić

Zora Raboteg-Šarić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Zora
Prezime:
Raboteg-Šarić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
18/I
Broj telefona:
+385 1 4886 818
E-mail adresa:
Zora.Raboteg-Saric@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavila 63 rada, od toga 52 izvorna znanstvena, 4 pregledna i 7 stručnih. Objavila 5 knjiga (od toga četiri u koautorstvu) i uredila jednu knjigu u koautorstvu:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=99796

Projekti:

- Voditeljica znanstvenih projekata MZOS: Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece (2007.-2013.), Roditelji, vršnjaci i psihosocijalni razvoj adolescenata (2002.-2006.), Socijalizacija djece i mladeži (1996.-2001).

- Voditeljica projekata drugih naručitelja: Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline (2002.-2003.), Izbori za Zastupnički dom Sabora RH – ispitivanje raspoloženja birača prve, pete i desete izborne jedinice (1999.), Kvaliteta života i životne aspiracije mladih u područjima posebne državne skrbi Republike Hrvatske (1998.-1999.).

- Voditeljica međunarodnih projekata: COST IS0907 - Childbirth Cultures, Concerns, and Consequences: Creating a Dynamic EU Framework for Optimal Maternity Care (2007.-), COST A19 - Children Economic and Social Welfare in Europe (2001.-2005.).

- Glavna istraživačica u međunarodnim projektima: Trafficking in Children in the Eyes of Croatian Youth (2004.), Trafficking in Women and Children in Croatia for the Purpose of Sexual Exploitation (2000.), Rapid Assessment of Illicit Drug Abuse in the Republic of Croatia (1999.), Small Area Planning for the Elderly (1987.-1988.).

- Suradnica na projektima Ministarstva znanosti i tehnologije: Evaluacija eksperimentalne provedbe Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (2005.-2006.), Rat protiv Hrvatske: akteri, ratni zločini, ratno izbjeglištvo i žrtve (1993.-1996.), Djeca u ratu (1992.-1993.), Okolinski stresori, medijatori i reakcije na stres (1991.-1992.), Psihologijska istraživanja psihičkih procesa i ljudskog ponašanja (1986.-1990.), Struktura i razvoj sposobnosti, osobina ličnosti, vrijednosnog sustava i socijalizacije u odgojno-obrazovnom procesu (1981.-1985.).

- Suradnica na projektima drugih naručitelja: Uporišta gradske politike prema mladima, starima i nezaposlenima u Sisku (2001.), Uzimanje sredstava ovisnosti u srednjoškolskoj populaciji s posebnim osvrtom na rizične faktore psihosocijalnog razvoja (1998.).

- Suradnica na međunarodnim projektima: Strengthening Poverty Monitoring Capacity in Croatia (2000.-2003.), Children and Women in Croatia: Situation Analysis (1998.), Women and War: Socio-Cultural Aspects of Violence and Aggression (1994.-1996.), COST A5 Aging and Technology (1992.-1996.).

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
1992.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz znanstvenog područja psihologije
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1993.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Razvojna psihologija
Znanstveni interesi:

Socio-emocionalni razvoj djece i adolescenata, rizični i zaštitni činitelji razvoja, roditeljstvo, prosocijalno ponašanje, kvaliteta života

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala na 34 međunarodna i 33 domaća znanstvena skupa.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Članica 3 međunarodne udruge i jedne domaće udruge.

Nastavna djelatnost:

Voditeljica kolegija "Psihologija djetinjstva i adolescencije" i "Razvoj u društvenom kontekstu" na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrade i priznanja u području znanosti:

1996. Dobitnica državne nagrade za značajno znanstveno dostignuće u području društvenih znanosti za knjigu "Psihologija altruizma";

1998. Institut Pilar - Povelja i medalja utemeljiteljima Instituta Pilar.