Zora Raboteg-Šarić

Zora Raboteg-Šarić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Zora
Prezime:
Raboteg-Šarić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Redovita profesorica u trajnom zvanju
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
18
Broj telefona:
+385 1 4886 818
E-mail adresa 1:
Zora.Raboteg-Saric@pilar.hr
E-mail adresa 2:
zraboteg@gmail.com
Autorske knjige:
7
Uredničke knjige:
1
Radovi u međunarodnim bazama:
50
Radovi u zbornicima sa skupova:
10
Poglavlja u knjigama:
14
Ostalo:
9
Poveznice:
Domaći projekti:
2007.-2013.: Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece. - Voditeljica projekta
2005.-2006.: Program vrednovanja eksperimentalne provedbe elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS). - Suradnica na projektu
2001.-2006.: Roditelji, vršnjaci i psihosocijalni razvoj adolescenata. - Voditeljica projekta
2002.-2003.: Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline. - Voditeljica projekta
2001.: Uporišta gradske politike prema mladima, starima i nezaposlenima u Sisku. - Suradnica na projektu
1996.-2001.: Socijalizacija djece i mladeži. - Voditeljica projekta
1999.: Izbori za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske: ispitivanje raspoloženja birača prve, pete i desete izborne jedinice. - Voditeljica projekta
1998.-1999.: Kvaliteta života i životne aspiracije mladih u područjima posebne državne skrbi Republike Hrvatske. - Voditeljica projekta
1992.-1996.: Rat protiv Hrvatske: akteri, ratni zločini, ratno izbjeglištvo i žrtve. - Suradnica na projektu
1992.-1996.: Djeca u ratu. - Suradnica na projektu
1991.-1992.: Okolinski stresori, medijatori i reakcije na stress. - Suradnica na projektu
1986.-1990.: Psihologijska istraživanja psihičkih procesa i ljudskog ponašanja. - Suradnica na projektu
1981.-1985.: Struktura i razvoj sposobnosti, osobina ličnosti, vrijednosnog sustava i socijalizacije u odgojno-obrazovnom procesu. - Suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
2013.: Babies Born Better Survey. - Nacionalna koordinatorica
2014.-2018.: Cost Action IS1405 - Building Intrapartum Research Through Health (BIRTH). - Članica Upravnog odbora
2009.-2014.: Cost Action IS0907 - Childbirth Cultures, Concerns and Consequences. - Članica Upravnog odbora
2001.-2006.: COST A19 - Children's Economic and Social Welfare in Europe. - Članica Upravnog odbora
2004.: Trafficking in Children in the Eyes of Croatian Youth. - Glavna istraživačica
2002.-2003.: Strenghtening Poverty Monitoring Capacity. - Konzultantica
2001.: Trafficking in Women and Children in Croatia for the Purpose of Sexual Exploitation. - Glavna istraživačica
1999.: Rapid Assessment of Illicit Drug Abuse in the Republic of Croatia. - Glavna istraživačica
1994.-1996.: Women and War: Socio-Cultural Aspects of Violence and Aggression. - Suradnica na projektu
1992.-1994.: COST A5 - Aging and Technology. - Suradnica na projektu
1987.-1988.: Small Area Planning for the Elderly. - Suradnica na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1992.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti iz znanstvenog područja psihologije
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1993.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Psihologija
Znanstveni interesi:
Socio-emocionalni razvoj djece i adolescenata; roditeljski odgojni postupci i odrednice roditeljstva; vršnjački odnosi u djetinjstvu i adolescenciji; psihosocijalna dobrobit djece i adolescenata; empatija, moralni razvoj i prosocijalno ponašanje
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
43 domaća sudjelovanja
53 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatsko psihološko društvo
International Society for the Study of Behavioural Development
Nastavna djelatnost:
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (predavanja):
2009.-2014.: Razvoj u društvenom kontekstu
2007.-2014.: Psihologija djetinjstva i adolescencije
2006.-2013.: Uvod u razvojnu psihologiju
2000.-2007.: Razvojna psihologija II
1999.-2006.: Razvojna psihologija I
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (predavanja):
1995.-1996.: Socijalna psihologija II
Filozofski fakultet u Zadru (predavanja):
1987.-1992.: Socijalna psihologija II
1984.-1987.: Psihologijski praktikum I i II
1980.-1982.: Povijest psihologije
Filozofski fakultet u Zadru (vježbe):
1982.-1992.: Socijalna psihologija I
1980.-1982.: Fiziološke osnove psihičkih pojava
1980.-1982.: Psihologijski praktikum III i IV
Nagrade i priznanja u području znanosti:
1996.: Državna nagrada za istaknuto znanstveno djelo u području društvenih znanosti (za knjigu Psihologija altruizma)
Međunarodne znanstvene stipendije: