Neven Duvnjak

Neven Duvnjak
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Neven
Prezime:
Duvnjak
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Viši znanstveni suradnik
Znanstveno polje:
Sociologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Centar Split Poljana kraljice Jelene 1/I 21000 Split Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
Centar Split
Broj telefona:
+385 21 344 154
E-mail adresa:
Neven.Duvnjak@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavio 4 poglavlja u knjizi, 15 znanstvenih i 3 stručna rada:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=201185

Projekti:

Suradnik na 4 istraživačka projekta: "Socioreligijska i religiozna karta Hrvatske", "Religijske zajednice u Hrvatskoj i njihova uloga u integracijskim procesima", "Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj", "Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije".

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
1992.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti iz područja društvene znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2008.
Ustanova:
Sveučilište u Zadru
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zadar, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Sociologija religije, sociologija hrane i prehrane, metodologija u društvenim znanostima
Znanstveni interesi:

Odnos vjerskih zajednice i države, međureligijski dijalog, vjerske slobode, religija i mediji; hrana i prehrana u Hrvatskoj u tradicionalnim (predmodernim), modernim i postmodernim uvjetima, metodologija istraživanja

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovao na 15 znanstvenih skupova

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član 2 međunarodne i 3 domaće udruge

Nastavna djelatnost:
Nagrade i priznanja u području znanosti: