Drago Čengić

Drago Čengić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Drago
Prezime:
Čengić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Sociologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Redoviti profesor u trajnom zvanju (naslovno zvanje)
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
8/I
Broj telefona:
+385 1 4886 808
E-mail adresa 1:
Drago.Cengic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
5
Uredničke knjige:
11
Radovi u međunarodnim bazama:
Scopus: 12; Current Contents Connect (CCC): 7; SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI: 6; Social Science Citation Index (SSCI): 6; EconLit: 2
Radovi u zbornicima sa skupova:
3
Poglavlja u knjigama:
31
Ostalo:
Ostale vrste radova: 30; Radovi u časopisima: 24; Sažeci sa skupova: 22
Poveznice:
Domaći projekti:
1997.-2001.: Razvojne i psihosocijalne posljedice privatizacije, tema: 01940110; naručitelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. - Voditelj projekta
1998.: Program masovne privatizacije – Percepcija i ponašanje sudionika programa; naručitelj: Ministarstvo privatizacije RH, Zagreb. - Voditelj projekta
1999.: Vrednovanje ‘Programa kreditiranja malih poduzetnika Hrvatskog Caritasa'; naručitelj: Deutscher Caritasverband, Freiburg; Hrvatski Caritas, Zagreb. - Voditelj projekta
2001.: Vrednovanje Programa kreditiranja malog poduzetništva Hrvatskoga Caritasa za razdoblje od 1999. do 2001. godine; naručitelj: Deutscher Caritasverband, Freiburg; Hrvatski Caritas, Zagreb. - Voditelj projekta
2002.: Analiza utjecaja obrazovnih seminara za poduzetnike-početnike na sudionike seminara i razvoj poduzetništva (GTZ Projekt); naručitelj: GTZ - Deutsche Gesellschaft fuer technische Zusammenarbeit GmbH, Projektni ured Hrvatska. - Voditelj projekta
2002.: Razvoj poduzetništva u Međimurju; naručitelj: Međimurska županija/Međimurski poduzetnički centar Čakovec. - Voditelj projekta
2002.-2006.: Razvojni akteri i ekonomska modernizacija hrvatskog društva; projekt 0194202; naručitelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. - Voditelj projekta
2003.-2005.: Hrvatsko poduzetništvo i novi razvojni izazovi, projekt 0194003; naručitelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. - Voditelj projekta
2003.-2005.: Izvozni potencijal hrvatskoga malog gospodarstva; naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH. - Voditelj projekta
2007.-2011.: Nove ekonomske elite, institucije i prostorna ovisnost strategija razvitka; projekt 194-1941535-1506; naručitelj: MZOŠ RH. - Voditelj projekta
2016.: HES Kosinj i lokalna zajednica: rizici i razvojne mogućnosti: percepcija rizika uslijed provedbe projekta HES Kosinj; projektni zadatak u okviru 'HES Kosinj - HE Senj 2.' UIH-a, Zagreb; naručitelj: UIH, Zagreb. - Voditelj projekta
2018.-2019.: Digitalno gospodarstvo i hrvatska poduzeća: temeljni uvidi iz socio-ekonomske perspektive (akronim: DIGIPOD-HR); projekt u okviru znanstveno-istraživačke djelatnosti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, naručitelj: Institut Ivo Pilar. - Voditelj projekta
2020.-2021.: Razvojne mogućnosti i izazovi šireg prostora Općine Dvor potaknuti lociranjem Centra za zbrinjavanje srednjeg i niskog radioaktivnog otpada (RAO) na Čerkezovcu; voditelj projekta: dr. sc. G.-M. Miletić. - Zamjenik voditelja/suradnik
Međunarodni projekti:
2002.-2003.: Socioeconomic Culture in Enlarged Union: An Asset or Liability (Projekt 'Access'); naručitelj: Ministarstvo vanjskih poslova Republike Austrije. - Voditelj hrvatske dionice projekta
2004.-2007.: Eastern Enlargement-Western Enlargement. Cultural Encounters in the European Economy and Society After Accession - DIOSCURI (FP6. projekt); naručitelj: Europska komisija, Institut Ivo Pilar. - Voditelj hrvatske dionice projekta
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1998.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Dr. sc.
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1995.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Polje znanstvenog rada:
Sociologija
Znanstveni interesi:
Ekonomske elite, poduzetništvo, upravljanje, razvoj, modernizacija
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
22 sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb (1980.-danas)
Hrvatsko udruženje poslovnih savjetnika, Zagreb (sredinom 90-ih)
Hrvatska mreža konzultanata za mala i srednja poduzeća, Zagreb (sredinom 90-ih)
EFER Network for Eastern Europe (1992.-2000.)
Nastavna djelatnost:
1998.-2013.: Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predavao: Sociologiju hrvatskoga društva (seminar: Privatizacija i modernizacija), Sociologiju ekonomskog ponašanja, Sociologiju organizacije i Ekonomsku sociologiju
2012.-danas: Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu predaje kolegije Uvod u analizu modernog društva i Temeljni pristupi u analizi modernog društva i modernizacije
2015./2016.-danas: Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu predaje kolegij Sociologija upravljanja I.
Nagrade i priznanja u području znanosti:
2000.: Jedan od dobitnika Nagrade HAZU za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku za 2000. godinu u području društvenih znanosti
2016.: Dobitnik Državne nagrade za znanost u području društvenih znanosti za 2016. (za knjigu Ekonomska elita. Vladar iz sjene?, objavljenu u nakladi Instituta Ivo Pilar, 2016.)
Međunarodne znanstvene stipendije: