Drago Čengić

Drago Čengić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Drago
Prezime:
Čengić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Sociologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
8/I
Broj telefona:
+385 1 4886 808
E-mail adresa:
Drago.Cengic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavio je (sa srpnjom 2013. godine) preko pedesetak znanstvenih radova; od toga četiri autorske knjige, 11 uredničkih knjiga, 20 poglavlja u knjigama te 20 izvornih znanstvenih radova u drugim tiskovinama/publikacijama.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=92991

Projekti:

Voditelj projekta trajne istraživačke djelatnosti "Nove ekonomske elite, institucije i prostorna ovisnost strategija razvitka" (194-1941535-1506: 2006.-2010.) te hrvatske dionice međunarodnoga EU FP-VI. projekta "DIOSCURI: Eastern Enlargement-Western Enlargement. Cultural Encounters in the European Economy and Society After Accession" (2004.-2007.). Od 1976. do 2006. godine suradnik i/ili voditelj u više od 20  znanstvenih i/ili stručnih projekata, rađenih za različite domaće i strane naručitelje.

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
1998.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor društvenih znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1995.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Sociologija poduzetništva, ekonomska sociologija, sociologija razvoja, sociologija modernog društva
Znanstveni interesi:

Istraživanje ekonomskih elita, tipova poduzetnika, rasta poduzeća; teorije modernog društva

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovao na 20-ak domaćih i 7 međunarodnih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član dvije domaće i jedne međunarodne udruge.

Nastavna djelatnost:

Nositelj kolegija "Ekonomska sociologija" na Studiju sociologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; nositelj kolegija "Uvod u analizu modernog društva" i "Temeljni pristupi u analizi modernog društva i modernizacije" na Hrvatskom katoličkom Sveučilištu u Zagrebu.

Nagrade i priznanja u području znanosti:

Jedan od nekoliko dobitnika Nagrade HAZU za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku za 2000. godinu u području društvenih znanosti.