Drago Čengić

Drago Čengić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Drago
Prezime:
Čengić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Sociologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
8/I
Broj telefona:
+385 1 4886 808
E-mail adresa 1:
Drago.Cengic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1998.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor društvenih znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1995.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Polje znanstvenog rada:
Sociologija poduzetništva, ekonomska sociologija, sociologija razvoja, sociologija modernog društva
Znanstveni interesi:

Istraživanje ekonomskih elita, tipova poduzetnika, rasta poduzeća; teorije modernog društva

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovao na 20-ak domaćih i 7 međunarodnih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član dvije domaće i jedne međunarodne udruge.

Nastavna djelatnost:

Nositelj kolegija "Ekonomska sociologija" na Studiju sociologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; nositelj kolegija "Uvod u analizu modernog društva" i "Temeljni pristupi u analizi modernog društva i modernizacije" na Hrvatskom katoličkom Sveučilištu u Zagrebu.

Nagrade i priznanja u području znanosti:

Jedan od nekoliko dobitnika Nagrade HAZU za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku za 2000. godinu u području društvenih znanosti.