Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, 19. 9. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

1. uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
2. akademski stupanj doktora društvenih znanosti u znanstvenom polju sociologija
3. dobro poznavanje metodologije prikupljanja i obrade kvalitativnih podataka
4. dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu
5. dobro poznavanje rada na računalu

Dodatni uvjeti (prednost):

1. iskustvo rada na međunarodnim kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima
2. objavljeni znanstveni i stručni radovi
3. izlaganja na znanstvenim konferencijama
4. iskustvo rada s NVivo računalnim softverskim paketom za kvalitativnu analizu podataka
5. razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine, visoka radna etika, organiziranost, spremnost za timski rad

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis
2. dokaz o stečenom stupnju doktora društvenih znanosti u polju sociologija
3. popis znanstveno-istraživačkih projekata (naziv projekta, institucija nositelja projekta, trajanje, voditelj projekta)
4. popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova
5. popis izlaganja na znanstvenim konferencijama
6. motivacijsko pismo
7. dokaz o znanju engleskog jezika (objavljeni radovi na engleskom jeziku, potvrde i sl.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo kao i na zakonski propis, te priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedene selekcije užeg izbora kandidata, s istima će se provesti intervjui za provjeru motiviranosti, komunikacijskih sposobnosti i znanja engleskog jezika. O datumu intervjua izabrani kandidati bit će obaviješteni elektroničkim putem.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, isključivo e-putem na e-adresu: pravna@pilar.hr

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Instituta: www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Obavijest o rezultatu natječaja

Također provjeri

Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb, rad na projektu DISINFO klima

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za izbor na suradničko… Pročitaj više o Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb, rad na projektu DISINFO klima