Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak na Okruglom stolu o Ignacu Kristijanoviću, 29. 4. 2022.

Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak sudjelovala je izlaganjem na okruglom stolu o Ignacu Kristijanoviću kojeg je organizirao Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29. travnja 2022. te održala predavanje na temu „Povijesni okvir hrvatskih zemalja u vrijeme djelovanja Ignaca Kristijanovića“

Program Okruglog stola o Ignacu Kristijanoviću; Zagreb, 29. 4. 2022.

Na okruglom stolu prezentiran je dio istraživanja koji je proveden u okviru projekta Ignac Kristijanović – zaboravljeni dragulj hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika koji se provodi na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje i kojeg je dr. sc. Ljiljana Dobrovšak suradnica.

U sklopu obaveza na projektu dr. sc. Ljiljana Dobrovšak sudjelovala je u dokumentarnoj emisiji „Bilješke o jeziku“ emitiranoj na HRT-u 16. 3. 2022. o životu i radu Ignaca Kristianovića (1796.-1884.). Emisija je dostupna na web stranici HRT-a: https://hrtprikazuje.hrt.hr/hrt-preporucuje/biljeske-o-jeziku-ignac-kristijanovic-kajkavac-do-kraja-5996587

Više o projektu:

http://ihjj.hr/projekt/ignac-kristijanovic-ndash-zaboravljeni-dragulj-hrvatskoga-kajkavskoga-knjizevnog-jezika/88/
http://ihjj.hr/kristijanovic/

Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak

Također provjeri

Objavljena knjiga CONTEMPORARY POPULISM AND ITS POLITICAL CONSEQUENCES (ur. Haris Dajč, Isidora Jarić, Ljiljana Dobrovšak)

U Biblioteci Studije Instituta Pilar objavljena je knjiga CONTEMPORARY POPULISM AND ITS POLITICAL CONSEQUENCES. Discourses… Pročitaj više o Objavljena knjiga CONTEMPORARY POPULISM AND ITS POLITICAL CONSEQUENCES (ur. Haris Dajč, Isidora Jarić, Ljiljana Dobrovšak)