Naslovna / Projekti / Tekući projekti Instituta društvenih zanosti Ivo Pilar

Tekući projekti Instituta društvenih zanosti Ivo Pilar


2018./2019.2017./2018.2016./2017. ● 

 

projekti-ilust

 


Pregled tekućih projekata: 2018./2019.

− 1. Nacionalni znanstveni projekti: 1.1. Kompetitivni znanstveni nacionalni projekti | 1.2. Nacionalni znanstveni projekti za treće naručitelje | 1.3. Projekti financirani iz vlastitih sredstava | 1.4. Znanstveni centri izvrsnosti
− 2. Međunarodni projekti: 2.1. Kompetitivni znanstveni projekti Europske unije | 2.2. Znanstveni projekti drugih međunarodnih organizacija i fondacija | 2.3. Sudjelovanje u COST akcijama
− 3. Projektni prijedlozi u evaluaciji


1. Nacionalni znanstveni projekti


1.1. Kompetitivni znanstveni nacionalni projekti

1) iPRESENT Installation Project for Research about Social ENTrepreneurship (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša

2) JOBSTEM Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić

3) CRO-WELL Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan

4) GENMOD Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Inga Tomić-Koludrović

5) Usluga provedbe istraživanja potreba i kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji (Ministarstvo branitelja) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić

6) Usluga izrade modela identifikacije STEM talentiranih i darovitih učenika, istraživanje, provedba i praćenje projektnih aktivnosti uz jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova kroz unapređenje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika u području prepoznavanja i rada s talentiranim i darovitim učenicima u STEM području (Virovitičko-podravska županija) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić

7) Unapređenje metodologije provedbe Ankete o standardu zanimanja s ekspertizom analize tržišta rada, obrazovanja i/ili profiliranja kompetencija za potrebe projekta „Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja“ (Hrvatski zavod za zapošljavanje) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić

8) Usluga izrade Ankete o standardu zanimanja i Smjernica za izradu standarda zanimanja te edukacije i potpore predlagateljima standarda zanimanja (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić


1.2. Nacionalni znanstveni projekti za treće naručitelje

1) Hrvatski Domovinski rat: strukture sjećanja (Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić

2) Stavovi nastavnika, suradnika i zaposlenika Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ o posebnim studijskim programima za potrebe OSRH – preddiplomski sveučilišni studij Vojno inženjerstvo (VI) i Vojno vođenje i upravljanje (VVU) (Ministarstvo obrane) ● Voditelj: dr. sc. Toni Babarović

3) Izrada studije izvodljivosti za dionice: Zaprešić – Prigorje Brdovečko – Harmica, uključujući dionicu: čvor Bobovica – Prigorje Brdovečko (Hrvatske ceste) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić

4) Mjesni narodni odbor Borovo Naselje 1945. – 1950. Studija društvenih, demografskih, gospodarskih i političkih prilika (Državni arhiv Vukovar) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić

5) Elaborat o programskoj opravdanosti, zahtjevima dostupnosti i racionalnosti srednjoškolske ustanove u Gradu Otoku (Grad Otok) ) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić

6) Studija o opravdanosti zahtjeva za izmjenu statusa općine u status grada (Općina Marija Bistrica) ● Voditeljica: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

7) Noćni život grada: obrasci ponašanja posjetitelja noćnih klubova (Grad Zagreb, Ministarstvo zdravstva i Ured za za suzbijanje zlouporabe droga RH) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić


1.3. Projekti financirani iz vlastitih sredstava

1) Zaboravljene žrtve u Hrvatskoj ili iz povijesti stradanja Roma na području Like, Gorskog Kotara i Hrvatskog primorja za vrijeme Drugog svjetskog rata ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak

2) Društveni utjecaj centralno-planske ekonomije u socijalističkoj Hrvatskoj – Primjer Vukovara ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Žebec Šilj

3) Digitalno gospodarstvo i hrvatska poduzeća: temeljni uvidi iz socioekonomske perspektive ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić

4) Nijanse emocija – empatija, ličnosti i fiziološke reakcije ● Voditeljica: dr. sc. Anja Wertag

5) Identifikacija zaštitnih i rizičnih faktora u karijeri kroz životne faze ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko

6) Provjera primjenjivosti aspekata posla u online sustavima za profesionalno usmjeravanje: razvoj i evaluacija sustava Izbor zanimanja ● Voditelj: dr. sc. Toni Babarović

7) Mlađi povratni migranti: iskustva i motivacija ● Voditeljica: dr. sc. Marica Marinović Golubić

8) Migracijske aspiracije i kvaliteta života mladih u Vukovarsko-srijemskoj županiji ● Voditelj: dr. sc. Mateo Žanić

9) Povezanost upotrebe digitalnih medija i obiteljskog literarnog okruženja s jezičnim vještinama djece predškolske dobi ● Voditeljica: dr. sc. Marina Kotrla Topić


1.4. Znanstveni centri izvrsnosti

1) Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment (Voditelj centra: dr. sc. J. Pavičić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) ● Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Josip Burušić


2. Međunarodni projekti


2.1. Kompetitivni znanstveni projekti Europske unije

1) PROMISE PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ‘conflicted’ young people across Europe (H2020) ● (Koordinator: The University of Manchester); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)

2) DARE Dialogue About Radicalisation and Equality (H2020) ● (Koordinator: The University of Manchester); Voditeljica Pilarove dionice: dr. sc. Renata Franc (Institut Pilar: partner)

3) CHIEF – Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (H2020) ● (Koordinator: Aston University); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)

4) ECDP – European Cohort Development Project (Koordinator: Manchester Metropolitan University); Voditeljica Pilarove dionice: dr. sc. Renata Franc (Institut Pilar: partner)

5) Analiza navika putovanja u sklopu Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (Kohezijski fond) ● (Koordinator: Primorsko-goranska županija); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Geran-Marko Miletić (Institut Pilar: partner)

6) Arheološki park Vižula (Strukturni i investicijski fond) ● (Koordinator: Općina Medulin); Voditeljica Pilarove dionice: mr. sc. Kristina Džin (Institut Pilar: partner)

7) INNO-WISEs Technologies, Competences and Social Innovation for Work Integration Social Enterprises (INTERREG Central Europe) ● (Koordinator: Fondazione Politecnico di Milano); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Dražen Šimleša (Institut Pilar: partner)

8) Improving Skills in Vocational Education and Training (Erasmus+) ● (Koordinator: Hrvatska gospodarska komora); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Josip Burušić (Institut Pilar: partner)


2.2. Znanstveni projekti drugih međunarodnih organizacija i fondacija

1) Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić (Institut Pilar: koordinator)

2) MoRRi Monitoring the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation (Technopolis Consulting Group Belgium Sprl) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc (Institut Pilar: partner)

3) Roma Suffering in Croatia during the Second World War: Documents, Memories, Education (EVZ Stiftung) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak (Institut Pilar: koordinator)


2.3. Sudjelovanje u COST akcijama

1) COST-ISCH Action IS1308 Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics ● Sudjeluju: dr. sc. Marko Mustapić; dr. sc. Ivan Hrstić

2) COST-ISCH Action IS1309 Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects (INOGOV) ● Sudjeluje: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

3) COST-ISCH Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe`s intellectual history ● Sudjeluje: dr. sc. Castilia Manea Grgin

4) COST-ISCH Action IS1311 Intergenerational Family Solidarity across Europe (INTERFASOL) ● Sudjeluju: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan; dr. sc. Andreja Brajša-Žganec

5) COST-ISCH Action IS1402 Ageism – a multi-national, interdisciplinary perspective ● Sudjeluju: dr. sc. Marija Geiger Zeman; dr. sc. Zdenko Zeman

6) COST-ISCH Action IS1404 Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ) ● Sudjeluje: dr. sc. Marina Kotrla Topić

7) COST-ISCH Action IS1405 Building Intrapartum Research Through Health – an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth (BIRTH) ● Sudjeluju: dr. sc. Zora Raboteg Šarić; dr. sc. Sanja Špoljar Vržina

8) COST-ISCH Action IS1409 Gender and health impacts of policies extending working life in western countries ● Sudjeluje: dr. sc. Drago Čengić

9) COST-ISCH IS Action IS1410 The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY) ● Sudjeluje: dr. sc. Marina Kotrla Topić

10) COST-TUD Action TU1306 Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS) ● Sudjeluju: dr. sc. Tihana Brkljačić; dr. sc. Filip Majetić

11) COST-TUD Action TU1401 Renewable energy and landscape quality (RELY) ● Sudjeluje: dr. sc. Sara Ursić

12) COST-TD Action TD1406 Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB) ● Sudjeluje: dr. sc. Ivana Žebec Šilj

13) COST-TN1302 BESTPRAC: The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence ● Sudjeluju: Antun Plenković; Mirela Crljen

14) COST Action CA15101 Comparative Analysis of Conspirancy Theories (COMPACT) ● Sudjeluju: dr. sc. Vlado Šakić; dr. sc. Ivan Brlić

15) COST Action CA15122 Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet) ● Sudjeluju: dr. sc. Marija Geiger Zeman; dr. sc. Zdenko Zeman

16) COST Action CA15137 European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH) ● Sudjeluju: dr. sc. Boris Mlačić; dr. sc. Jadranka Švarc; Antun Plenković

17) COST Action CA15218 Measuring homelessness in Europe ● Sudjeluju: dr. sc. Lynette Šikić Mićanović; Augustin Derado

18) COST Action CA16121 From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy ● Sudjeluje: dr. sc. Filip Majetić

19) COST Action CA16207 European Network for Problematic Usage of the Internet ● Sudjeluju: dr. sc. Renata Glavak Tkalić; dr. sc. Anja Wertag; dr. sc. Ines Sučić; dr. sc. Tihana Brkljačić

20) COST Action CA16211 Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe ● Sudjeluje: dr. sc. Marin Beroš

21) COST Action CA17135 Constitution-making and deliberative democracy ● Sudjeluju: dr. sc. Marin Beroš; dr. sc. Benjamin Perasović

22) COST Action CA17125 Public Value Capture of Increasing Property Values ● Sudjeluje: dr. sc. Nikola Šimunić


3. Projektni prijedlozi u evaluaciji

1) The Voice of Nature (Norveška, države za regionalnu suradnju) ● (Koordinator projekta: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE) Voditeljica Pilarove dionice: dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (Institut Pilar: partner)

2) Cjeloživotno obrazovanje – pokretač razvoja i tržišta rada (Europski strukturni i investicijski fond) ● (Koordinator projekta: Hrvatsko kulturno vijeće) Voditeljica Pilarove dionice: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan (Institut Pilar: partner)

3) Analize društvenih faktora koji utječu na na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost (Europski strukturni i investicijski fond) ● (Koordinator projekta: Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi) Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Vlado Šakić (Institut Pilar: partner)

4) Nova perspektiva za beskućništvo (Europski strukturni i investicijski fond) ● (Koordinator projekta: Hrvatska mreža za beskućnike) Voditeljica Pilarove dionice: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović (Institut Pilar: partner)

5) zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA (Europski strukturni i investicijski fond) ● (Koordinator projekta: Humanitarna udruga »fra Mladen Hrkać«) Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Vlado Šakić (Institut Pilar: partner)

6) The Emotional Sustaintment of European Cleavages (Volkswagen zaklada) ● (Koordinator projekta: Sveučilište Aalborg) Voditeljica Pilarove dionice: dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (Institut Pilar: partner)

7) Monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture (RIJEKA 2020 d.o.o.) ● (Koordinator projekta: PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.) Voditeljica Pilarove dionice: dr. sc. Sara Ursić (Institut Pilar: partner)


Pregled tekućih projekata: 2017./2018.

1. Nacionalni znanstveni projekti: 1.1. Kompetitivni znanstveni nacionalni projekti | 1.2. Nacionalni znanstveni projekti za treće naručitelje | 1.3. Projekti financirani iz vlastitih sredstava | 1.4. Znanstveni centri izvrsnosti
2. Međunarodni projekti: 2.1. Kompetitivni znanstveni projekti Europske unije | 2.2. Znanstveni projekti drugih međunarodnih organizacija i fondacija | 2.3. Sudjelovanje u COST akcijama
3. Projekti koji se nastavljaju u 2018. godini


1. Nacionalni znanstveni projekti


1.1. Kompetitivni znanstveni nacionalni projekti

1) SHSSLCC Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić

2) iPRESENT Installation Project for Research about Social ENTrepreneurship (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša

3) VDAACTM Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko

4) JOBSTEM Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić

5) CRO-WELL Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan

6) Upoznavanje učenika sa STEM zanimanjima kroz upoznavanje STEM stručnjaka i predstavljanje njihovih poslova i profesionalnih iskustava u stvarnom radnom okruženju (HEP) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić

7) Usluga provedbe istraživanja potreba i kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji (Ministarstvo branitelja) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić

8) Usluga izrade modela identifikacije STEM talentiranih i darovitih učenika, istraživanje, provedba I praćenje projektnih aktivnosti uz jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova kroz unapređenje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika u području prepoznavanja i rada s talentiranim i darovitim učenicima u STEM području (Virovitičko-podravska županija) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić

9) Društveno-ekonomska procjena projekta Drava Life Integrated River Managment (Hrvatske vode) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša

10) Unapređenje metodologije provedbe Ankete o standardu zanimanja s ekspertizom analize tržišta rada, obrazovanja i/ili profiliranja kompetencija za potrebe projekta „Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja“ (Hrvatski zavod za zapošljavanje) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić


1.2. Nacionalni znanstveni projekti za treće naručitelje

1) Hrvatski Domovinski rat: strukture sjećanja (Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić

2) Stavovi nastavnika, suradnika i zaposlenika Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ o posebnim studijskim programima za potrebe OSRH – preddiplomski sveučilišni studij Vojno inženjerstvo (VI) i Vojno vođenje i upravljanje (VVU) (Ministarstvo obrane) ● Voditelj: dr. sc. Toni Babarović

3) Izrada studije izvodljivosti za dionice: Zaprešić – Prigorje Brdovečko – Harmica, uključujući dionicu: čvor Bobovica – Prigorje Brdovečko (Hrvatske ceste) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić


1.3. Projekti financirani iz vlastitih sredstava

1) Spomenici i kulturna sjećanja: Komemoriranje žrtava Židova, Srba i Roma od 1945. do 2016. ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak

2) Regulacija prostitucije u Hrvatskoj ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Radačić

3) Reforma znanosti u Hrvatskoj u kontekstu promjene razvojne paradigme ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc

4) Psihosocijalna klima u zatvorima – perspektiva zatvorenika i službenika kaznenih tijela ● Voditeljica: dr. sc. Ines Sučić

5) Društveni stavovi, osobine ličnosti i autoritarnost ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić

6) Poticanje profesionalnog razvoja osnovnoškolaca: Evaluacija intervencije ● Voditelj: dr. sc. Toni Babarović

7) KFC – Koprivnica Focus Case: Biciklistički promet u sklopu održive mobilnosti i dnevnih migracija u Koprivnici ● Voditelj: dr. sc. Marko Mustapić


1.4. Znanstveni centri izvrsnosti

1) Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment (Voditelj centra: dr. sc. J. Pavičić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) ● Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Josip Burušić


2. Međunarodni projekti


2.1. Kompetitivni znanstveni projekti Europske unije

1) PROMISE PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ‘conflicted’ young people across Europe (H2020) ● (Koordinator: The University of Manchester); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)

2) DARE Dialogue About Radicalisation and Equality (H2020) ● (Koordinator: The University of Manchester); Voditeljica Pilarove dionice: dr. sc. Renata Franc (Institut Pilar: partner)

3) QUALITYWATCH: Croatian Higher Education Quality Watchdog (IPA) ● (Koordinator: Institut za razvoj obrazovanja); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Josip Burušić (Institut Pilar: partner)

4) Analiza navika putovanja u sklopu Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (Kohezijski fond) ● (Koordinator: Primorsko-goranska županija); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Geran-Marko Miletić (Institut Pilar: partner)

5) Arheološki park Vižula (Strukturni i investicijski fond) ● (Koordinator: Općina Medulin); Voditeljica Pilarove dionice: mr. sc. Kristina Džin (Institut Pilar: partner)

6) INNO-WISEs Technologies, Competences and Social Innovation for Work Integration Social Enterprises (INTERREG Central Europe) ● (Koordinator: Fondazione Politecnico di Milano); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Dražen Šimleša (Institut Pilar: partner)


2.2. Znanstveni projekti drugih međunarodnih organizacija i fondacija

1) Comparing Croatian and Slovenian Prostitution Regimes: Surpassing Exclusions and Securing Human Rights (ISRF) ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Radačić (Institut Pilar: koordinator)

2) Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić (Institut Pilar: koordinator)

3) MoRRi Monitoring the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation (Technopolis Consulting Group Belgium Sprl) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc (Institut Pilar: partner)

4) Roma Suffering in Croatia during the Second World War: Documents, Memories, Education (EVZ Stiftung) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak (Institut Pilar: koordinator)


2.3. Sudjelovanje u COST akcijama

1) COST-ISCH Action IS1204 TObeWELL: Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services ● Sudjeluju: dr. sc. Saša Poljanec-Borić; dr. sc. Anja Wertag; Luka Šikić

2) COST-ISCH Action IS1206 Femicide across Europe ● Sudjeluje: dr. sc. Ivana Radačić

3) COST-ISCH Action IS1207 Local Public Sector Reforms: An International Comparison ● Sudjeluje: dr. sc. Saša Poljanec-Borić

4) COST-ISCH Action IS1209 Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance (ProsPol) ● Sudjeluje: dr. sc. Ivana Radačić

5) COST-ISCH Action IS1210 Appearance Matters: Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance ● Sudjeluju: dr. sc. Josip Burušić; dr. sc. Marija Šakić Velić; dr. sc. Toni Babarović

6) COST-ISCH Action IS1301 New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe ● Sudjeluju: dr. sc. Vinicije Lupis; dr. sc. Castilia Manea Grgin

7) COST-ISCH Action IS1303 Citizen’s Health through public-private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives (CHIP ME) ● Sudjeluje: dr. sc. Marko Marinić

8) COST-ISCH Action IS1308 Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics ● Sudjeluju: dr. sc. Marko Mustapić; dr. sc. Ivan Hrstić

9) COST-ISCH Action IS1309 Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects (INOGOV) ● Sudjeluje: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

10) COST-ISCH Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe`s intellectual history ● Sudjeluje: dr. sc. Castilia ManeaGrgin

11) COST-ISCH Action IS1311 Intergenerational Family Solidarity across Europe (INTERFASOL) ● Sudjeluju: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan; dr. sc. Andreja Brajša-Žganec

12) COST-ISCH Action IS1402 Ageism – a multi-national, interdisciplinary perspective ● Sudjeluju: dr. sc. Marija Geiger Zeman; dr. sc. Zdenko Zeman

13) COST-ISCH Action IS1404 Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ) ● Sudjeluje: dr. sc. Marina Kotrla Topić

14) COST-ISCH Action IS1405 Building Intrapartum Research Through Health – an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth (BIRTH) ● Sudjeluju: dr. sc. Zora Raboteg Šarić; dr. sc. Sanja Špoljar Vržina

15) COST-ISCH Action IS1409 Gender and health impacts of policies extending working life in western countries ● Sudjeluje: dr. sc. Drago Čengić

16) COST-ISCH IS Action IS1410 The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY) ● Sudjeluje: dr. sc. Marina Kotrla Topić

17) COST-TUD Action TU1305 Social networks and travel behaviour ● Sudjeluju: dr. sc. GeranMarko Miletić; dr. sc. Krešimir Peračković

18) COST-TUD Action TU1306 Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS) ● Sudjeluju: dr. sc. Tihana Brkljačić; dr. sc. Filip Majetić

19) COST-TUD Action TU1401 Renewable energy and landscape quality (RELY) ● Sudjeluje: dr. sc. Sara Ursić

20) COST-TD Action TD1406 Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB) ● Sudjeluje: dr. sc. Ivana Žebec Šilj

21) COST-TN1302 BESTPRAC: The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence ● Sudjeluju: Antun Plenković; Mirela Crljen

22) COST Action CA15101 Comparative Analysis of Conspirancy Theories (COMPACT) ● Sudjeluju: dr. sc. Vlado Šakić; dr. sc. Ivan Brlić

23) COST Action CA15122 Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet) ● Sudjeluju: dr. sc. Marija Geiger Zeman; dr. sc. Zdenko Zeman

24) COST Action CA15137 European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH) ● Sudjeluju: dr. sc. Boris Mlačić; dr. sc. Jadranka Švarc; Antun Plenković

25) COST Action CA15218 Measuring homelessness in Europe ● Sudjeluju: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović; Augustin Derado

26) COST Action CA16121 From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy ● Sudjeluje: dr. sc. Filip Majetić

27) COST Action CA16207 European Network for Problematic Usage of the Internet ● Sudjeluju: dr. sc. Renata Glavak Tkalić; dr. sc. Anja Wertag; dr. sc. Ines Sučić; dr. sc. Tihana Brkljačić

28) COST Action CA16211 Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe ● Sudjeluje: dr. sc. Marin Beroš


3. Projekti koji se nastavljaju u 2018. godini

1) iPRESENT Installation Project for Research about Social ENTrepreneurship (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša

2) JOBSTEM Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudialno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić

3) CRO-WELL Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan

4) Usluga provedbe istraživanja potreba i kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji (Ministarstvo branitelja) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić

5) Usluga izrade modela identifikacije STEM talentiranih i darovitih učenika, istraživanje, provedba i praćenje projektnih aktivnosti uz jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova kroz unapređenje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika u području prepoznavanja i rada s talentiranim i darovitim učenicima u STEM području (Virovitičko-podravska županija) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić

6) Društveno-ekonomska procjena projekta Drava Life Integrated River Managment (Hrvatske vode) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša

7) Unapređenje metodologije provedbe Ankete o standardu zanimanja s ekspertizom analize tržišta rada, obrazovanja i/ili profiliranja kompetencija za potrebe projekta „Primjena standard zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja“ (Hrvatski zavod za zapošljavanje) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić

8) Hrvatski Domovinski rat: strukture sjećanja (Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić

9) Stavovi nastavnika, suradnika i zaposlenika Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ o posebnim studijskim programima za potrebe OSRH – preddiplomski sveučilišni studij Vojno inženjerstvo (VI) i Vojno vođenje i upravljanje (VVU) (Ministarstvo obrane) ● Voditelj: dr. sc. Toni Babarović

10) Izrada studije izvodljivosti za dionice: Zaprešić – Prigorje Brdovečko – Harmica uključujući dionicu: čvor Bobovica – Prigorje Brdovečko (Hrvatske ceste) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić

11) Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment (Voditelj centra: dr. sc. J. Pavičić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) ● Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Josip Burušić

12) PROMISE PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ‘conflicted’ young people across Europe (H2020) ● (Koordinator: The University of Manchester); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)

13) DARE Dialogue About Radicalisation and Equality (H2020) ● (Koordinator: The University of Manchester); Voditeljica Pilarove dionice: dr. sc. Renata Franc (Institut Pilar: partner)

14) Analiza navika putovanja u sklopu Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (Kohezijski fond) ● (Koordinator: Primorsko-goranska županija); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Geran-Marko Miletić (Institut Pilar: partner)

15) Arheološki park Vižula (Strukturni i investicijski fond) ● (Koordinator: Općina Medulin); Voditeljica Pilarove dionice: mr. sc. Kristina Džin (Institut Pilar: partner)

16) INNO-WISEs Technologies, Competences and Social Innovation for Work Integration Social Enterprises (INTERREG Central Europe) ● (Koordinator: Fondazione Politecnico di Milano); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Dražen Šimleša (Institut Pilar: partner)

17) MoRRi Monitoring the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation
(Technopolis Consulting Group Belgium Sprl) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc (Institut Pilar: partner)

18) Roma Suffering in Croatia during the Second World War: Documents, Memories, Education (EVZ Stiftung) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak (Institut Pilar: koordinator)

19) COST-ISCH Action IS1308 Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics ● Sudjeluju: dr. sc. Marko Mustapić; dr. sc. Ivan Hrstić

20) COST-ISCH Action IS1309 Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects (INOGOV) ● Sudjeluje: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

21) COST-ISCH Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe`s intellectual history ● Sudjeluje: dr. sc. Castilia ManeaGrgin

22) COST-ISCH Action IS1311 Intergenerational Family Solidarity across Europe (INTERFASOL) ● Sudjeluju: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan; dr. sc. Andreja Brajša-Žganec

23) COST-ISCH Action IS1402 Ageism – a multi-national, interdisciplinary perspective ● Sudjeluju: dr. sc. Marija Geiger Zeman; dr. sc. Zdenko Zeman

24) COST-ISCH Action IS1404 Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ) ● Sudjeluje: dr. sc. Marina Kotrla Topić

25) COST-ISCH Action IS1405 Building Intrapartum Research Through Health – an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth (BIRTH) ● Sudjeluju: dr. sc. Zora Raboteg Šarić; dr. sc. Sanja Špoljar Vržina

26) COST-ISCH Action IS1409 Gender and health impacts of policies extending working life in western countries ● Sudjeluje: dr. sc. Drago Čengić

27) COST-ISCH IS Action IS1410 The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY) ● Sudjeluje: dr. sc. Marina Kotrla Topić

28) COST-TUD Action TU1306 Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS) ● Sudjeluju: dr. sc. Tihana Brkljačić; dr. sc. Filip Majetić

29) COST-TUD Action TU1401 Renewable energy and landscape quality (RELY) ● Sudjeluje: dr. sc. Sara Ursić

30) COST-TD Action TD1406 Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB) ● Sudjeluje: dr. sc. Ivana Žebec Šilj

31) COST-TN1302 BESTPRAC: The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence ● Sudjeluju: Antun Plenković; Mirela Crljen

32) COST Action CA15101 Comparative Analysis of Conspirancy Theories (COMPACT) ● Sudjeluju: dr. sc. Vlado Šakić; dr. sc. Ivan Brlić

33) COST Action CA15122 Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet) ● Sudjeluju: dr. sc. Marija Geiger Zeman; dr. sc. Zdenko Zeman

34) COST Action CA15137 European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH) ● Sudjeluju: dr. sc. Boris Mlačić; dr. sc. Jadranka Švarc; Antun Plenković

35) COST Action CA15218 Measuring homelessness in Europe ● Sudjeluju: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović; Augustin Derado

36) COST Action CA16121 From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy ● Sudjeluje: dr. sc. Filip Majetić

37) COST Action CA16207 European Network for Problematic Usage of the Internet ● Sudjeluju: dr. sc. Renata Glavak Tkalić; dr. sc. Anja Wertag; dr. sc. Ines Sučić; dr. sc. Tihana Brkljačić

38) COST Action CA16211 Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe ● Sudjeluje: dr. sc. Marin Beroš


Pregled tekućih projekata: 2016./2017. 

 

− 1. Nacionalni znanstveni projekti: 1.1. Kompetitivni znanstveni nacionalni projekti | 1.2. Nacionalni znanstveni projekti za treće naručitelje | 1.3. Projekti financirani iz vlastitih sredstava | 1.4. Znanstveni centri izvrsnosti
− 2. Međunarodni projekti: 2.1. Kompetitivni znanstveni projekti Europske unije | 2.2. Znanstveni projekti drugih međunarodnih organizacija i fondacija | 2.3. Suradnja na ostalim međunarodnim projektima | 2.4. Sudjelovanje u COST akcijama
− 3. Projekti koji se nastavljaju u 2017. godini


1. Nacionalni znanstveni projekti


1.1. Kompetitivni znanstveni nacionalni projekti

1) SHSSLCC Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić

2) iPRESENT Installation Project for Research about Social ENTrepreneurship (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša

3) VDAACTM Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko

4) JOBSTEM Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudialno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić

5) CRO-WELL Hrvatsko longitudialno istraživanje dobrobiti (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan

6) Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske (Ured za suzbijanje zlouporabe droga) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić

7) Upoznavanje učenika sa STEM zanimanjima kroz upoznavanje STEM stručnjaka i predstavljanje njihovih poslova i profesionalnih iskustava u stvarnom radnom okruženju (HEP) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić

8) Istraživanje socioekonomskih, gospodarskih i prostorno–infrastrukturnih promjena kao posljedica realizacije projekta HES Kosinj – HE Senj 2 (HEP) ● (Koordinator: Urbanistički institut Hrvatske d.o.o); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Drago Čengić


1.2. Nacionalni znanstveni projekti za treće naručitelje

1) Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu (Grad Zagreb) ● Voditelj: dr. sc. Marko Marinić

2) Hrvatski domovinski rat: strukture sjećanja (Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) ● Voditelj: dr. sc. Tomislav Smerić

3) Stavovi kadeta – Hrvatski nacionalni identitet i identitet Hrvatske vojske (Ministarstvo obrane) ● Voditeljica: dr. sc. Anja Wertag


1.3. Projekti financirani iz vlastitih sredstava

1) Pilarov barometar hrvatskoga društva – Proljeće 2016. ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan

2) Spomenici i kultura sjećanja: Komemoriranje žrtava Židova, Srba i Roma od 1945. do 2016. ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak

3) Regulacija prostitucije u Hrvatskoj ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Radačić

4) Reforma znanosti u Hrvatskoj u kontekstu promjene razvojne paradigme ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc

5) Psihosocijalna klima u zatvorima – perspektiva zatvorenika i službenika kaznenih tijela ● Voditeljica: dr. sc. Ines Sučić

6) Društveni stavovi, osobine ličnosti i autoritarnost ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić

7) Poticanje profesionalnog razvoja osnovnoškolaca: Evaluacija intervencije ● Voditelj: dr. sc. Toni Babarović

8) KFC – Koprivnica Focus Case: Biciklistički promet u sklopu održive mobilnosti i dnevnih migracija u Koprivnici ● Voditelj: dr. sc. Marko Mustapić


1.4. Znanstveni centri izvrsnosti

1) Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment (Voditelj centra: dr. sc. J. Pavičić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) ● Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Josip Burušić


2. Međunarodni projekti


2.1. Kompetitivni znanstveni projekti Europske unije

1) PROMISE PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ‘conflicted’ young people across Europe (H2020) ● (Koordinator: The University of Manchester); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)

2) MYWEB Measuring Youth Well-Being (FP7) ● (Koordinator: Manchester Metropolitan University); Voditeljica Pilarove dionice: dr. sc. Renata Franc (Institut Pilar: partner)

3) National traffic model for the Republic of Croatia (IPA) ● (Koordinator: PTV Transport Consult GmbH); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Geran-Marko Miletić (Institut Pilar: partner)

4) QUALITYWATCH: Croatian Higher Education Quality Watchdog (IPA) ● (Koordinator: Institut za razvoj obrazovanja); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Josip Burušić (Institut Pilar: partner)


2.2. Znanstveni projekti drugih međunarodnih organizacija i fondacija

1) Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis (SCOPES) ● (Koordinator: Soziologisches Institut der Universität Zürich); Voditeljica Pilarove dionice: dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (Institut Pilar: partner)

2) Comparing Croatian and Slovenian Prostitution Regimes: Surpassing Exclusions and Securing Human rights (ISRF) ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Radačić (Institut Pilar: koordinator)

3) Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić (Institut Pilar: koordinator)

4) MoRRi Monitoring the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation (Technopolis Consulting Group Belgium Sprl) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc (Institut Pilar: partner)


2.3. Suradnja na ostalim međunarodnim projektima

1) Livno i šira okolina pod osmanskom vlašću: seljaci, građani i franjevci u potrazi za pravdom u svjetlu osmanskih dokumenata (Ured za Hrvate izvan Hrvatske) ● (Koordinator: Franjevački muzej I galerija Gorica Livno); Voditeljica Pilarove dionice: dr. sc. Katica Jurčević (Institut Pilar: partner)

2) Study Abroad Program: University of Georgia (University of Georgia) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Turk (Institut Pilar: partner)


2.4. Sudjelovanje u COST akcijama

1) COST-ISCH Action IS1106 Offender Supervision in Europe ● Sudjeluju: dr. sc. Renata Glavak Tkalić, dr. sc. Ines Sučić, dr. sc. Anja Wertag

2) COST-ISCH Action IS1204 TObeWELL: Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services ● Sudjeluju: dr. sc. Saša Poljanec-Borić, dr. sc. Anja Wertag, Luka Šikić

3) COST-ISCH Action IS1205 Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union ● Sudjeluju: dr. sc. Renata Franc, dr. sc. Danijel Vojak, dr. sc. Ivan Hrstić, Vanja Međugorac

4) COST-ISCH Action IS1206 Femicide across Europe ● Sudjeluje: dr. sc. Ivana Radačić

5) COST-ISCH Action IS1207 Local Public Sector Reforms: An International Comparison ●
Sudjeluje: dr. sc. Saša Poljanec-Borić

6) COST-ISCH Action IS1209 Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance (ProsPol) ● Sudjeluje: dr. sc. Ivana Radačić

7) COST-ISCH Action IS1210 Appearance Matters: Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance ● Sudjeluju: dr. sc. Josip Burušić, dr. sc. Marija Šakić Velić, dr. sc. Toni Babarović

8) COST-ISCH Action IS1301 New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe ● Sudjeluju: dr. sc. Vinicije Lupis, dr. sc. Castilia Manea Grgin

9) COST-ISCH Action IS1303 Citizen’s Health through public-private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives (CHIP ME) ● Sudjeluje: dr. sc. Marko Marinić

10) COST-ISCH Action IS1308 Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics ● Sudjeluju: dr. sc. Marko Mustapić, dr. sc. Ivan Hrstić

11) COST-ISCH Action IS1309 Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects (INOGOV) ● Sudjeluje: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

12) COST-ISCH Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe`s intellectual history ● Sudjeluje: dr. sc. Castilia Manea Grgin

13) COST-ISCH Action IS1311 Intergenerational Family Solidarity across Europe (INTERFASOL) ● Sudjeluju: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, dr. sc. Andreja Brajša-Žganec

14) COST-ISCH Action IS1402 Ageism – a multi-national, interdisciplinary perspective ● Sudjeluju: dr. sc. Marija Geiger Zeman, dr. sc. Zdenko Zeman

15) COST-ISCH Action IS1404 Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ) ● Sudjeluje: dr. sc. Marina Kotrla Topić

16) COST-ISCH Action IS1405 Building Intrapartum Research Through Health – an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth (BIRTH) ● Sudjeluju: dr. sc. Zora Raboteg Šarić, dr. sc. Sanja Špoljar Vržina

17) COST-ISCH Action IS1409 Gender and health impacts of policies extending working life in western countries ● Sudjeluje: dr. sc. Drago Čengić

18) COST-ISCH IS Action IS1410 The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY) ● Sudjeluje: dr. sc. Marina Kotrla Topić

19) COST-TUD Action TU1201 Urban Allotment Gardens in European Cities – Future, Challenges and Lessons Learned ● Sudjeluje: dr. sc. Sara Ursić

20) COST-TUD Action TU1305 Social networks and travel behaviour ● Sudjeluju: dr. sc. GeranMarko Miletić, dr. sc. Krešimir Peračković

21) COST-TUD Action TU1306 Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS) ● Sudjeluju: dr. sc. Tihana Brkljačić, dr. sc. Filip Majetić

22) COST-TUD Action TU1401 Renewable energy and landscape quality (RELY) ● Sudjeluje: dr. sc. Sara Ursić

23) COST-TD Action TD1406 Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB) ● Sudjeluje: dr. sc. Ivana Žebec Šilj

24) COST-TN1302 BESTPRAC: The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence ● Sudjeluju: Antun Plenković, Mirela Crljen

25) COST Action CA15101 Comparative Analysis of Conspirancy Theories (COMPACT) ● Sudjeluju: dr. sc. Vlado Šakić, dr. sc. Ivan Brlić

26) COST Action CA15122 Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet) ● Sudjeluju: dr. sc. Geiger Zeman, dr. sc. Zdenko Zeman

27) COST Action CA15137 European Network for Research Evaluation in the SOcial Sciences and the Humanities (ENRESSH) ● Sudjeluju: dr. sc. Boris Mlačić, dr. sc. Jadranka Švarc, Antun Plenković

28) COST Action CA15218 Measuring homelessness in Europe ● Sudjeluju: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović, Augustin Derado

29) COST Action CA16121 From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy ● Sudjeluje: dr. sc. Filip Majetić


3. Projekti koji se nastavljaju u 2017. godini

1) SHSSLCC Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić

2) iPRESENT Installation Project for Research about Social ENTrepreneurship (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša

3) VDAACTM Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko

4) JOBSTEM Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole:
longitudialno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić

5) CRO-WELL Hrvatsko longitudialno istraživanje dobrobiti (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan

6) Upoznavanje učenika sa STEM zanimanjima kroz upoznavanje STEM stručnjaka I predstavljanje njihovih poslova i profesionalnih iskustava u stvarnom radnom okruženju (HEP) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić

7) Hrvatski domovinski rat: strukture sjećanja (Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić

8) Stavovi kadeta – Hrvatski nacionalni identitet i identitet Hrvatske vojske (Ministarstvo obrane) ● Voditeljica: dr. sc. Anja Wertag

9) Spomenici i kultura sjećanja: Komemoriranje žrtava Židova, Srba i Roma od 1945. do 2016. ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak

10) Regulacija prostitucije u Hrvatskoj ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Radačić

11) Reforma znanosti u Hrvatskoj u kontekstu promjene razvojne paradigme ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc

12) Psihosocijalna klima u zatvorima – perspektiva zatvorenika i službenika kaznenih tijela ● Voditeljica: dr. sc. Ines Sučić

13) Društveni stavovi, osobine ličnosti i autoritarnost ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić

14) Poticanje profesionalnog razvoja osnovnoškolaca: Evaluacija intervencije ● Voditelj: dr. sc. Toni Babarović

15) KFC – Koprivnica Focus Case: Biciklistički promet u sklopu održive mobilnosti i dnevnih migracija u Koprivnici ● Voditelj: dr. sc. Marko Mustapić

16) Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment (Voditelj centra: dr. sc. J. Pavičić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) ● Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Josip Burušić

17) PROMISE PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ‘conflicted’ young people across Europe (H2020) ● (Koordinator: The University of Manchester); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)

18) QUALITYWATCH: Croatian Higher Education Quality Watchdog (IPA) ● (Koordinator: Institut za razvoj obrazovanja); Voditelj Pilarove dionice: dr. sc. Josip Burušić (Institut Pilar: partner)

19) Comparing Croatian and Slovenian Prostitution Regimes: Surpassing Exclusions and Securing Human rights (ISRF) ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Radačić (Institut Pilar: koordinator)

20) Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić (Institut Pilar: koordinator)

21) MoRRi Monitoring the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation (Technopolis Consulting Group Belgium Sprl) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc (Institut Pilar: partner)

22) Study Abroad Program: University of Georgia (University of Georgia) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Turk (Institut Pilar: partner)

23) COST-ISCH Action IS1204 TObeWELL: Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services ● Sudjeluju: dr. sc. Saša Poljanec-Borić, dr. sc. Anja Wertag, Luka Šikić

24) COST-ISCH Action IS1205 Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union ● Sudjeluju: dr. sc. Renata Franc, dr. sc. Danijel Vojak, dr. sc. Ivan Hrstić, Vanja Međugorac

25) COST-ISCH Action IS1206 Femicide across Europe ● Sudjeluje: dr. sc. Ivana Radačić

26) COST-ISCH Action IS1207 Local Public Sector Reforms: An International Comparison ● Sudjeluje: dr. sc. Saša Poljanec-Borić

27) COST-ISCH Action IS1209 Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance (ProsPol) ● Sudjeluje: dr. sc. Ivana Radačić

28) COST-ISCH Action IS1210 Appearance Matters: Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance ● Sudjeluju: dr. sc. Josip Burušić, dr. sc. Marija Šakić Velić, dr. sc. Toni Babarović

29) COST-ISCH Action IS1301 New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe ● Sudjeluju: dr. sc. Vinicije Lupis, dr. sc. Castilia Manea Grgin

30) COST-ISCH Action IS1303 Citizen’s Health through public-private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives (CHIP ME) ● Sudjeluje: dr. sc. Marko Marinić

31) COST-ISCH Action IS1308 Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics ● Sudjeluju: dr. sc. Marko Mustapić, dr. sc. Ivan Hrstić

32) COST-ISCH Action IS1309 Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects (INOGOV) ● Sudjeluje: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

33) COST-ISCH Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe`s intellectual history ● Sudjeluje: dr. sc. Castilia Manea Grgin

34) COST-ISCH Action IS1311 Intergenerational Family Solidarity across Europe (INTERFASOL) ● Sudjeluju: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, dr. sc. Andreja Brajša-Žganec

35) COST-ISCH Action IS1402 Ageism – a multi-national, interdisciplinary perspective ● Sudjeluju: dr. sc. Marija Geiger Zeman, dr. sc. Zdenko Zeman

36) COST-ISCH Action IS1404 Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ) ● Sudjeluje: dr. sc. Marina Kotrla Topić

37) COST-ISCH Action IS1405 Building Intrapartum Research Through Health – an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth (BIRTH) ● Sudjeluju: dr. sc. Zora Raboteg Šarić, dr. sc. Sanja Špoljar Vržina

38) COST-ISCH Action IS1409 Gender and health impacts of policies extending working life in western countries ● Sudjeluje: dr. sc. Drago Čengić

39) COST-ISCH IS Action IS1410 The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY) ● Sudjeluje: dr. sc. Marina Kotrla Topić

40) COST-TUD Action TU1305 Social networks and travel behaviour ● Sudjeluju: dr. sc. GeranMarko Miletić, dr. sc. Krešimir Peračković

41) COST-TUD Action TU1306 Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS) ● Sudjeluju: dr. sc. Tihana Brkljačić, dr. sc. Filip Majetić

42) COST-TUD Action TU1401 Renewable energy and landscape quality (RELY) ● Sudjeluje: dr. sc. Sara Ursić

43) COST-TD Action TD1406 Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB) ● Sudjeluje: dr. sc. Ivana Žebec Šilj

44) COST-TN1302 BESTPRAC: The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence ● Sudjeluju: Antun Plenković, Mirela Crljen

45) COST Action CA15101 Comparative Analysis of Conspirancy Theories (COMPACT) ● Sudjeluju: dr. sc. Vlado Šakić, dr. sc. Ivan Brlić

46) COST Action CA15122 Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet) ● Sudjeluju: dr. sc. Geiger Zeman, dr. sc. Zdenko Zeman

47) COST Action CA15137 European Network for Research Evaluation in the SOcial Sciences and the Humanities (ENRESSH) ● Sudjeluju: dr. sc. Boris Mlačić, dr. sc. Jadranka Švarc, Antun Plenković

48) COST Action CA15218 Measuring homelessness in Europe ● Sudjeluju: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović, Augustin Derado

49) COST Action CA16121 From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy ● Sudjeluje: dr. sc. Filip Majetić

Pregled tekućih projekata ● Sažeci tekućih projekata Više o tekućim projektima Arhiva projekata – pregled ● Arhiva projekata – sažeci