2011. – 2018.

Bibliografija zaposlenika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u razdoblju 2011. — 2018.:

2018.
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.