Predstavljanje knjige UNDERSTANDING YOUTH PARTICIPATION ACROSS EUROPE: FROM SURVEY TO ETHNOGRAPHY, 3. 5. 2018.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar poziva na predstavljanje knjige UNDERSTANDING YOUTH PARTICIPATION ACROSS EUROPE: FROM SURVEY TO ETHNOGRAPHY koje će se održati u četvrtak, 3. svibnja 2018. u 15 sati u Multimedijalnoj dvorani Instituta Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19/1. – Pozivnica | O knjizi | O predstavljačima

 

Pozivnica za predstavljanje knjige UNDERSTANDING YOUTH PARTICIPATION ACROSS EUROPE: FROM SURVEY TO ETHNOGRAPHY; Zagreb, 3. svibnja 2018.


O knjizi

U knjizi su predstavljeni rezultati velikog europskog FP7 projekta MYPLACE o građanskom i političkom sudjelovanju mladih u kontekstu zajedničkih i posebnih političkih nasljeđa u koji je bilo uključeno 14 zemalja. Na temelju podataka iz ankete, intervjua i etnografija autori obrađuju važne dimenzije stavova i aktivizma mladih kao što su: stavovi prema Europskoj uniji i povijesti, razumijevanje političkih ideologija, odnos stavova o demokraciji i političkog nasljeđa, digitalni aktivizam te aktivizam u radikalno desnim grupama i religijskim organizacijama.
Radovi u knjizi pokazuju kako transnacionalni projekti temeljni na više istraživačkih pristupa obogaćuju razumijevanje kako mladi ljudi shvaćaju svoje mjesto i ulogu u nacionalnim i europskom političkom i građanskom prostoru. Knjiga demonstrira dodanu vrijednost triangulacije različitih tipova istraživačkih podataka dovodeći u pitanje uobičajenu postavku da anketna istraživanja pružaju širu sliku ali na uštrb zahvaćanja lokalnog konteksta ili da kvalitativna istraživanja ne omogućuju poopćavanja izvan konkretnih slučajeva.
Knjiga Understanding Youth Participation Across Europe: From Survey to Ethnography (Palgrave Macmillan, 2018) može biti zanimljiva studentima i stručnjacima različitih disciplina društvenih znanosti te posebice istraživačima u području istraživanja mladih te političke i građanske participacije.

Više: https://www.palgrave.com/gp/book/9781137590060#aboutBook
Sadržaj: https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-1-137-59007-7%2F1.pdf


O predstavljačima

Hilary Pilkington je profesorica sociologije na Sveučilištu Manchester. Dugi niz godina bavi se mladima i kulturalnim praksama mladih, post-socijalističkim društvima te kvalitativnim, posebice etnografskim istraživačkim metodama. Bilaje glavna koor dinator ica brojnih velikih istraživačkih projekata, uključujući europski FP7 projekt MYPLACE (http://www.fp7-myplace.eu). Trenutačno je koordinatorica europskog Obzor 2020 projekta DARE i članica koordinacijskog timaObzor 2020 PROMIS projekta. Za posljednju autorsku knjigu Loud and Proud: Politics and Passion in the English Defence League (University Press, 2016), dobila je nagradu Britanskog sociološkog društva i BBC-a za najbolju etnografsku knjigu za 2017. Nedavne publikacije uključuju i suautorstvo knjige Punk in Russia: Cultural Mutation from the ‘Useless’ to the ‘Moronic’ (Routledge, 2014) te uredništvo knjige Radical Futures? Youth, Politics and Activism in Europe (Wiley,
2015).

Elena Omelchenko je direktorica Centra za studije mladih i profesorica na Odjelu za sociologiju (School of Social Sciences and Humanities) u St. Petersburgu. Voditeljica je brojnih projekata o solidarnosti, kulturi, i patriotizmu mladih. Autorica je ili koautorica 15 monografija o temama kao što su globalizacija kulture mladih, etnički i religijski identiteti mladih, ksenofobija i migracije među mladima. Jedna je od vodeći ruskih sociologinja u području istraživanja mladih te začetnica ruskih kvalitativnih istraživanja s marginaliziranim grupama mladih.

Vjeran Katunarić redovni je profesor na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. U istraživačkom i predavačkom radu posebice se bavi područjima sociološke teorije, odnosa društva i etniciteta, položaja žene u društvu, multiparadigmatskih pristupa kulturi. Bio je gost predavač na sveučilištima u SAD, Švedskoj i Njemačkoj. Među brojnim knjigama i drugim znanstvenim radovima ističu se Bogovi, elite, narodi (Izdanja Antibarbarus, 1994), Sporna zajednica (Jesenski i Turk 2003), Lica kulture (Izdanja Antibarbarus, 2008) i Svjetski antibarbarus (Društvo povijest izvan mitova, 2013). Vjeran Katunarićdobitnik je brojnih nagrada i odlikovanja za svoj znanstveni rad, a inspirirao je i mentorirao više generacija naših sociologa.

Goran Milas je znanstveni savjetnik u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar i redovni profesor istraživačke metodologije na Sveučilištu u Zagrebu. Istraživački interesi uključuju istraživačku metodologiju, psihometriju, statističke analize i psihologiju ličnosti. Ima bogato iskustvo u vođenju i sudjelovanju u brojnim znanstvenim projektima. Objavio je preko stotinu znanstvenih radova u časopisima, knjigama i zbornicima. Autor je šest znanstvenih monografija među kojimavalja izdvojiti kapitalno djelo Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima (Naklada Slap, 2005).

O projektu MYPLACE

Također provjeri

Dr. sc. Danijel Vojak na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Wer ist Walter? Resistance against Nazism in Europe”; Sarajevo, 3.-6. 7. 2024.

Dr. sc. Danijel Vojak je u sklopu znanstvenog projekta „Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad… Pročitaj više o Dr. sc. Danijel Vojak na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Wer ist Walter? Resistance against Nazism in Europe”; Sarajevo, 3.-6. 7. 2024.