Godišnjak Pilar

Svezak prvi (godina 2001., broj 1)  ●  Svezak drugi (godina 2002., broj 2) 

Prvi svezak Prinosa za proučavanje života i djela dra Ive Pilara, istaknutoga znanstvenika i političara, pojavljuje se gotovo sedamdeset godina nakon tragičnoga završetka njegova života, pod nikada do kraja razjašnjenim okolnostima. I sama ta činjenica dostatno govori o proteklom razdoblju hrvatske povijesti. Stoga se ovim prvim sveskom nipošto ne zaokružuje nego, naprotiv, započinje i, vjerojatno, otvara prostor za objavljivanje znanstvenih rezultata interdisciplinarnoga proučavanja njegova opusa, te osobnog angažmana u hrvatskome javnom životu. Ovaj svezak je smjerokaz prema tome cilju, a želi također biti pripravom i poticajem za pokretanje znanstvenoga projekta kritičkog izdanja Pilarovih djela, neobjelodanjenih spisa te monografije o njegovu životu.

god-1 god-2

Urednici: Srećko LIPOVČAN i Zlatko MATIJEVIĆ

ISSN 1333-4387

Prava korištenja: Puni tekstovi radova ovih publikacija besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Pregled sadržaja

Također provjeri

Društvena istraživanja

– Br. 1 – 161 / 1992. – 2023. Društvena istraživanja je časopis za opća… Pročitaj više o Društvena istraživanja