Predstavljanje knjige dr. sc. Ljiljane Dobrovšak ŽIDOVI U SRIJEMU

U petak 15. rujna 2017. godine u Gradskoj knjižnici u Vukovaru predstavljena je knjiga ŽIDOVI U SRIJEMU: Od doseljenja do Holokausta dr. sc. Ljiljane Dobrovšak, više znanstvene suradnice Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Uz autoricu, knjigu su predstavili Stjepan Prutki, viši arhivist Državnog arhiva u Vukovaru, prof. dr. sc. Dražen Živić, voditelj Područnog centra Vukovar Instituta Pilar i Ruža Marić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar. – Pozivnica

pozivnica zidovi srijem

Pozivnica za predstavljanje knjige dr. sc. Ljiljane Dobrovšak ŽIDOVI U SRIJEMU; Vukovar, 15. rujna 2017.

>>> PODRUČNI CENTAR VUKOVAR

Također provjeri

E-kolokvij TURIZAM I STANOVANJE Znanstvenog vijeća HAZU za turizam i prostor, 17. 5. 2021.

Znanstveno vijeće HAZU za turizam i prostor i časopis MJERA iz Dubrovnika organiziraju e-kolokvij na… Pročitaj više o E-kolokvij TURIZAM I STANOVANJE Znanstvenog vijeća HAZU za turizam i prostor, 17. 5. 2021.