Predstavljanje LEKSIKONA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA I MANJINA

Hrvatska matica iseljenika i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar organizirali su svečano predstavljanje projekta i elektroničkog izdanja Leksikona hrvatskog iseljeništva i manjina koje se održalo 6. listopada 2015. u multimedijalnoj dvorani Kluba Matis u Hrvatskoj matici iseljenika na Trgu Stjepana Radića 3 u Zagrebu. O Leksikonu su govorili: mr. sc. Marin Knezović, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, voditelj projekta dr. sc. Vlado Šakić, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, zamjenica voditelja projekta, dr. sc. Ivan Čizmić, dr. sc. Marin Sopta, dr. sc. Tomislav Markić i dr. sc. Ivan Rogić – Pozivnica

Pozivnica Leksikon poz

Pozivnica za predstavljanje projekta i elektroničkog izdanja Leksikona hrvatskog iseljeništva i manjina; Zagreb, 6. listopada 2015.

>>> LEKSIKON HRVATSKOG ISELJENIŠTVA I MANJINA on line

>>> LEKSIKON HRVATSKOG ISELJENIŠTVA I MANJINA – Poziv čitateljima

>>> LEKSIKON HRVATSKOG ISELJENIŠTVA I MANJINA – Poziv na suradnju

>>> Predstavljanje Leksikona hrvatskog iseljeništva i manjina na Hrvatskom iseljeničkom kongresu, 23.-26. lipnja 2014.

Također provjeri

Dr. sc. Sandra Cvikić: “Brane Crlenjak u kulturnom diskursu grada Vukovara”. 16. 10. 2020.

U organizaciji Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Vukovaru je 16. listopada 2020.… Pročitaj više o Dr. sc. Sandra Cvikić: “Brane Crlenjak u kulturnom diskursu grada Vukovara”. 16. 10. 2020.