Ivo Pilar: SVJETSKI RAT I HRVATI. Pokus orijentacije…

Knjiga Ive Pilara SVJETSKI RAT I HRVATI. Pokus orijentacije hrvatskoga naroda još prije svršetka rata prva je knjiga u novopokrenutoj biblioteci Instituta Ivo Pilar pod nazivom “Biblioteka Pilar”. Knjiga izlazi sto godina nakon početka Prvoga svjetskog rata, razdoblja u kojemu je Pilar u različitim okolnostima i na različitim mjestima objavljivao svoja najvažnija djela. Uz objavljivanje novih izdanja Pilarovih tekstova u Biblioteci će se prezentirati i znanstveni radovi suvremenih autora koji istražuju društveno-humanistićke teme iz hrvatske kulturne, političke i društvene povijesti

SRH 1s

Uredništvo časopisa Pilar pokušalo je rekonstruirati tekst Svjetski rat i Hrvati usporedbom prvoga i drugoga ratnog izdanja… Ovo izdanje brošure priređeno je za tisak na temelju originalnog Pilarova rukopisa koji se nalazio u posjedu obitelji Jančiković, autorovih nasljednika. Danas se rukopis čuva u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu


Ivo Pilar

SVJETSKI RAT I HRVATI. Pokus orijentacije hrvatskoga naroda još prije svršetka rata
Biblioteka Pilar – Knjiga prva
Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” i Družba “Braća Hrvatskog Zmaja”
Zagreb, 2014. – Str. 154.
ISBN 978-953-7964-05-4

Sadržaj / Rukopis i prva izdanja / Životopis, bibliografija i literatura

 

Sadržaj

Korice / Impresum / Sadržaj
Dr. Ivo Pilar u časničkoj odori austrougarske vojske
Predgovor
I. Uzroci rata
II. Uspjeh rata
III. Posljedice rata
IV. Rat i Hrvati
V. Uzroci stanja u Hrvatskoj prije rata
VI. Iskorišćenje rata
Ivo Pilar na udaru austrougarske ratne cenzure
Dr. Ivo Pilar — oris života i djela
Imensko kazalo
Biblioteka Pilar

 
Originalni rukopis, prvo i drugo izdanje brošure

SRH orig SRH 1izd SRH 2izd
Originalni rukopis 1. izdanje iz 1915. 2. izdanje iz 1917.

O rukopisu i prvim izdanjima: Pogovor “Ivo Pilar na udaru austrougarske ratne cenzure”

Pilar je bio neumjereno napadan i plijenjen, a isto tako neusporedivo hvaljen i kriomice čitan. Često se o njegovu djelu i o njemu govorilo i pisalo napamet, širila bijela i crna legenda. Vrijeme je da se kritički izdaju njegova djela i relevantni dijelovi ostavštine. Pilar to zaslužuje kao jedan od naših najboljih političkih pisaca.

dr. sc. Trpimir Macan

U našoj doista bogatoj povijesno-političkoj publicistici ne znam da smo ikada imali bistrijeg čovjeka i lucidnije pero među onima, koji politiku nisu stvarali nego su je tumačili i komentirali.

akademik Dubravko Jelčić

Dr. Ivo Pilar u časničkoj odori austrougarske vojske

SRH 6s

 
Životopis dr. Ive Pilara, bibliografija i literatura

Životopis dr. Ive Pilara
Bibliografija radova i neobjavljena građa
Literatura o Ivi Pilaru

 

>>> GODIŠNJAK PILAR – Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive Pilara

>>> PILAR – časopis za društvene i humanističke studije

 

Također provjeri

Objavljena studija OBRAZOVNA USPJEŠNOST OSNOVNIH ŠKOLA

Kao 40. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga OBRAZOVNA USPJEŠNOST …