Naslovna / O institutu / Opći akti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Opći akti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

  


● Statut Pravilnici Poslovnici Strategija  Kodeks Izvješća Planovi Odluke Podaci


#

Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju – pročišćen tekst

 
Statut

Statut Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

 
Pravilnici

– Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustrojstvu radnih mjesta
Pravilnik o radu, 2018.
 Pravilnik o radu Nakladničke službe
– Pravilnik o radu Knjižnice
Pravilnik stvaranja ugovornih obveza
Pravilnik o radu s računima
Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
– Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni
Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva Instituta
Popis arhivskog i registraturnog gradiva Instituta s rokovima čuvanja

 
Poslovnici

Poslovnik o radu Upravnog vijeća, 2017.
Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća, 2018.
Poslovnik o radu područnih centara
Poslovnik o radu časopisa Društvena istraživanja

 

Strategija

Strategija Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2015.-2020. 
Akcijski plan Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2015.-2020.

 
Kodeks

Etički kodeks, 2016.

 
Izvješća

Poslovno izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2017. godinu
– Poslovno izvješće za 2016. godinu
– Poslovno izvješće za 2015. godinu
– Poslovno izvješće za 2014. godinu

 
Planovi

Financijski plana za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Financijski plana za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Plan rashoda za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Plan rashoda i izdataka 2015.-2017. prema ekonomskoj klasifikaciji

 
Odluke

Odluka o naknadi za postupak davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbore u znanstvena zvanja


Podaci o znanstvenoj djelatnosti

Podaci o znanstvenoj djelatnosti u 2017. godini

– Podaci o znanstvenoj djelatnosti u 2016. godini
– Podaci o znanstvenoj djelatnosti u 2015. godini

 

 

 

Također provjeri

Mobilnost

Odlasci znanstvenika Instituta Ivo Pilar u inozemstvo i posjeti inozemnih znanstvenika Institutu Ivo Pilar: – …