Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Dražen Živić
zivic1

Kontakt informacije

Dražen
Živić
Prof. dr. sc.
Znanstvenici
Znanstveni savjetnik i izvanredni profesor
Socijalna geografija i demografija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar
204. vukovarske brigade 6
32000 Vukovar
Hrvatska
Područni centar Vukovar
+385 32 450 323
...
-

Publikacije i projekti

Objavio jednu knjigu kao autor ("Stanovništvo Vukovarsko-srijemske županije", 2006.) i dvije knjige u suautorstvu ("Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat", 2006. i "Činitelji demografskih kretanja u Republici Hrvatskoj", 2003.). Urednik ili suurednik je nekoliko zbornika radova ("Vukovar '91. – međunarodni odjeci i značaj", 2001.; "Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i perspektive", 2005.; "Vukovar – hrvatska baština i perspektive razvoja", 2007.; "Demografski kontekst i sociokulturne posljedice Hrvatskoga domovinskog rata", 2009.; "Mirna reintegracija Hrvatskoga Podunavlja: znanstveni, empirijski i iskustveni uvidi", 2010.; "Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti II", 2012.; "Victor Quia Victima – Nada za Hrvatsku", 2012.) i monografija ("Hrvatski holokaust – dokumenti i svjedočanstva o poratnim pokoljima u Jugoslaviji", 2001.; "Ilok i Iločki kraj u Domovinskom ratu", 2011. i "Vukovarsko-srijemska županija: prostor, ljudi, identitet", 2012.). Kao gost-urednik pripremio je tematski broj (93/94, 2008.) časopisa Društvena istraživanja (tema: "Vukovar – pitanja o budućnosti"). Uz navedeno, objavio je 26 radova/poglavlja u knjizi, 9 izvornih i preglednih znanstvenih radova referiranih u CC časopisima, 48 znanstvenih radova u drugim časopisima, 32 ostala rada u drugim časopisima, 20 radova u zbornicima sa skupova:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=228031 

Voditelj projekta trajne istraživačke djelatnosti: (1) "Demografski gubitci i posljedice Domovinskog rata" (2002. – 2006.); (2) "Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske" (od 2008.).

Suradnik na projektima trajne istraživačke djelatnosti: (1) "Demografski razvoj i populacijska politika Republike Hrvatske" (1994. – 1996.); (2) "Hrvatski iseljenici i suradnja s domovinom" (1997. – 2001.).

Sudjelovao u realizaciji 15 projekata za treće naručitelj; voditelj projekata za treće naručitelje: (1) "Vukovarsko-srijemska županija: prostor, ljudi, identitet" (2008. – 2010.); (2) "Demografska studija Grada Vukovara – 1. faza" (2011. – 2012.).

Akademski stupanj

1994.
Doktor znanosti
2000.
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek
Zagreb, Hrvatska
Demografija

Opća demografija, demografija Hrvatske, demografija braka i obitelji, regionalna demografija, demografski gubitci i posljedice rata

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovao na 15 međunarodnih i 45 domaćih znanstvenih skupova (konferencija, simpozija, kongresa i okruglih stolova).

Član jedne znanstvene, jedne strukovne i dvije udruge iz područja kulture.

Profesor na Studiju sociologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (od ak. god. 2002./2003. do 2011./2012.), na Studiju povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta (ak. god. 2011./2012.), na Specijalističkom poslijediplomskom studiju Pastoralne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (ak. god. 2011./2012.) te na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske (2008. – 2011.).

Dobitnik Državne nagrade za znanost za 2001. godinu za znanstvene novake – u području humanističkih znanosti.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro