Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Stipan Trogrlić
trogrlic1

Kontakt informacije

Stipan
Trogrlić
Dr. sc.
Znanstvenici
Znanstveni savjetnik
Povijest
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Centar Pula
Leharova 1
52100 Zagreb
Hrvatska
Područni centar Pula
+385 52 210 499
...
-

Publikacije i projekti

Objavio 42 znanstvena rada, od toga 18 izvornih znanstvenih radova, 2 pregledna i 20 stručnih. Objavio 5 knjiga, od toga jednu u koautorstvu:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=282450

Suradnik na projektima "Integracijski procesi između hrvatskog iseljeništva i Republike Hrvatske" (2002.-2005.) i "Katolička crkva u susretu s ideologijama i programima" (2009.-2012).

Akademski stupanj

1992.
Doktor znanosti
2007.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest
Zagreb, Hrvatska
Novija i suvremena nacionalna povijest

Crkvene strukture u Istri u 19. i 20 stoljeću. Katolička crkva u Istri u procesu integracije istarskih Hrvata. Odnos crkvene i državne vlasti nakon Drugog svjetskog rata. Represija komunističkog režima prema Crkvi u Istri 1945.-1990.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovao na 8 međunarodnih i 18 domaćih znanstvenih skupova.

Član 2 domaće udruge.

Naslovni izvanredni profesor, nositelj kolegija na dodiplomskom i diplomskom studiju  Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli: Metodika nastave povijesti  Ii II, Hrvatski i Talijanski katolički pokret u Istri, Katolička crkva u Istri u procesu integracije istarskih Hrvata 1848.-1914. (do šk. god. 2011./12.).

Dobitnik nagrade "Ljubica Štefan" za znanstveno-publicistički rad za godinu 2010.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro