Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Tatjana Tomaić
tomaic1

Kontakt informacije

Tatjana
Tomaić
Mr. sc.
Stručni savjetnici
Stručna suradnica u znanosti
Politologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Centar Pula
Leharova 1 - Dom hrvatskih branitelja
52100 Pula
Hrvatska
Područni centar Pula
+385 52 210 499
...
-

Publikacije i projekti

Objavila 1 izvorni znanstveni rad. Objavila 1 knjigu u koautorstvu. Prevela jednu knjigu s hrvatskog na talijanski:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=335572

-

Akademski stupanj

2010.
Magistar znanosti
2012.
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, Hrvatska
Hrvatska politika/politika europske unije i komparativna politika

Nacionalizam i politika nacionalnog identiteta, politički sustavi, političke stranke, regionalizam, konfliktni potencijal i granična pitanja, međunarodni odnosi, komparativne javne politike.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovala je i izlagala na više međunarodnih kongresa, znanstvenih skupova, tribina, edukacijskih seminara i politoloških škola u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala na 4 međunarodna i 6 domaćih znanstvenih skupova.

-
-
-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro