Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Maja Tadić Vujčić
tadic1

Kontakt informacije

Maja
Tadić Vujčić
Dr. sc.
Znanstvenici
Znanstvena suradnica
Psihologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
1a/II
+ 385 1 48 86 828
...
-

Publikacije i projekti

Objavila 1 znanstveni rad u suautorstvu.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=299653

Suradnica na projektu MZOŠ-a: „Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja“. Sudjelovala u izvedbi nekoliko domaćih projekata za treće naručitelje.

Akademski stupanj

-
-
2005.
Hrvatski Studiji, Sveučilište u Zagrebu
Zagreb, Hrvatska
Pozitivna psihologija

Subjektivna dobrobit, motivacija

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovala na jednom međunarodnom i jednom domaćem znanstvenom skupu

-

Asistentica na kolegiju „Percepcija“, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

Stipendija za doktorande Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro