Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Iva Šverko
sverko1

Kontakt informacije

Iva
Šverko
Doc. dr. sc.
Znanstvenici
Viša znanstvena suradnica
Psihologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
2/II
+385 1 4886 823
...
-

Publikacije i projekti

Objavila 17 znanstvenih radova. Trinaest radova objavila je u međunarodno priznatim časopisima citiranim u relevantnim znanstvenim bazama, tri kao poglavlja u knjigama s međunarodnim uredništvom te jedan u zborniku s domaćeg znanstvenog skupa. Objavila je i nekoliko poglavlja u stručnim knjigama:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=241145

Surađivala na projektima MZOŠ-a "Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja 2007-"; "Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja 2002-2006"; "Istraživanje ugroženih društvenih skupina 2000-2002" te na nekoliko drugih međunarodnih i domaćih projekata, kao što su "Indicators and models of family and work roles harmonization 2011-", "European Social Survey 2006-2009", "Pilarov barometer 2008", "The world of lies – cross-cultural study 2004", "Career counseling in Europe 1997-2001". Također, vodila je nekoliko istraživačkih projekata u području profesionalne orijentacije: "Razvoj, implementacija i promocija elektroničkog sustava za profesionalno usmjeravanje 'e-karijera' 2009-2010" i "Poticanje profesionalnog razvoja učenika 2011".

Akademski stupanj

2000.
Doktorat iz društvenih znanosti, polje psihologija
2008.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, Hrvatska
Psihologija usmjeravanja karijere, metodologija, kvaliteta života, kreativnost

Izbor zanimanja i razvoj karijere, profesionalni interesi i radne vrijednosti, evaluacija modela interesa, razvoj i evaluacija alata za profesionalno savjetovanje mladih, metodološki aspekti psihologijskog mjerenja, kvaliteta života, psihološka dobrobit kreativnosti, podučavanje likovne kulture i razvoj kreativnosti

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Imala je 31 priopćenje, od čega 16 na međunarodnim znanstvenim skupovima i 15 na domaćim.

Članica tri domaće udruge i dvije međunarodne. Članica je savjeta međunarodnog znanstvenog časopisa International Journal of Vocational and Educational Guidance.

Nositeljica je kolegija "Teorija psihologijskih testova", "Psihologija izbora zanimanja", "Psihologija umjetnosti", "Konstrukcija mjernih instrumenata" i "Mjerenje u psihologiji" na Studiju psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te kolegija "Psihologija odgoja i obrazovanja", "Psihologija učenja i poučavanja" i "Razvojna psihologija" na Studiju likovne kulture Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro