Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Vlado Šakić
sakic-vlado1

Kontakt informacije

Vlado
Šakić
Prof. dr. sc.
Znanstvenici
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Psihologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
16/I
+385 1 4886 800
...
-

Publikacije i projekti

Autorske knjige (5) / Uredničke knjige (6) / Poglavlja u knjizi (11) / Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (9) / Ostali radovi u CC časopisima (1) / Ostali radovi u drugim časopisima (1) / Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima (1) / Objavljena pozvana predavanja na skupovima (1) / Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (1) / Radovi u zbornicima skupova bez recenzije (3) / Sažeci u zbornicima skupova (20) / Neobjavljena sudjelovanja na skupovima (6) / Druge vrste radova (13):
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=92175

- Voditelj projekta:
1. Rat protiv Hrvatske: akteri, ratni zločini, ratno izbjeglištvo i žrtve - projekt Ministarstva znanosti RH, 1991.-1996.
2. Sociodemografski, migracijski, povratničko-motivacijski i psihosocijalni status hrvatskih povratnika iz iseljeništva – tržišni projekt, 1997.
3. Socio-ekonomski uvjeti života i razvojna perspektiva područja RH od posebne državne skrbi – tržišni projekt, 1998. – 1999.
4. Demografska slika područja RH od posebne državne skrbi – tržišni projekt, 1998.-2000.
5. Integracije domovinske i iseljene Hrvatske – projekt Ministarstva znanosti RH, 1996.-2000.
6. Znanstveno-stručna analiza posljedica boravka zatočenika u srpskim koncentracijskim logorima s prijedlogom modela pomoći – tržišni projekt, 2000.
7. Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja: interakcijski pristup – projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, 2002.-2006.
8. Znanstvena studija grada Kutine – monografija i istraživanje (jedan od autora), 2002.
9. Analiza web foruma Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o temama spolnog odgoja i obrazovanja u školi, kalendara školske godine, ocjenjivanja učenika te zakona o udžbenicima – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2005.
10. Opravdanost uključivanja kazne doživotnog zatvora u hrvatsko kazneno pravo – stavovi javnosti i predstavnika pravosuđa - 1. dio – Stavovi javnosti, 2005.
11. Opravdanost uključivanja kazne doživotnog zatvora u hrvatsko kazneno pravo – stavovi javnosti i predstavnika pravosuđa - 2. dio – Stavovi predstavnika pravosuđa, 2005.
12. Program vrednovanja eksperimentalne provedbe elemenata hrvatskog nacionalnog obrazovnog sustava (HNOS) – naručeni projekt: Izvješće o rezultatima inicijalnog testiranja - prosinac 2005.; Izvješće o rezultatima druge faze vrednovanja – ožujak 2006.; Izvješće o rezultatima treće faze vrednovanja – svibanj 2006.; Završna studija – srpanj 2006., 2005.-2006.
13. Učestalost nošenja kravate odnosno poslovne marame u hrvatskoj i javna percepcija nekih osobina njihovih nositelja – ekspertno izvješće - ožujak 2006., 2006.
14. Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu - projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 2007.- 2010.
15. Hrvatska vojska – hrvatsko društvo – Provedbeni program – projekt za treće naručitelje, 2007. – 2010.
16. Hrvatski iseljenički leksikon – projekt za treće naručitelje, 2007. -
17. Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2007. - Voditelji: Renata Franc, Vlado Šakić, 2007.
18. Hrvatska vojska – hrvatsko društvo – Završna studija – Autori: R. Franc, A. Mišetić, S. Rihtar, I. Rogić, T. Smerić, V. Šakić, 2010.

- Međunarodni projekti:
1. COST A18 – Comparing the dynamics of Violence within European countries, 1999. -2004.

- Konzultant na projektima:
1. Izbori za Zastupnički dom Sabora RH – ispitivanje raspoloženja birača prve, pete i desete izborne jedinice – prosinac 1999. – Voditeljica: Zora Raboteg-Šarić, 1999.
2. Analiza sadržaja hrvatskog tiska 1995.-1999. - siječanj 2000. – Voditelj: Boris Mlačić, 2000.
3. Povećanje sposobnosti praćenja siromaštva. – Voditelji: Mark Foley i Ljiljana Kaliterna-Lipovčan, 2003.
4. Stavovi zagrebačke javnosti spram prometa, svibanj 2006. – Voditeljica: Anka Mišetić, 2006.
5. Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2006. -  završno izvješće, srpanj 2006. – Voditeljica: Renata Franc, 2006.
6. Hrvatska vojska – hrvatsko društvo – Studija ostvarivosti, listopad 2006. – Voditelj: Ivan Rogić, 2006.
7. Modeli obveznog srednjoškolskog obrazovanja – druga dionica: analiza sekundarne građe, studeni 2006. – Voditelj: Goran Milas, 2006.
8. Eksperimentalno vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske – konačni istraživački izvještaj. – Voditelj: Josip Burušić, 2007.
9. Hrvatski vojni obrazovni standard (HVOS) - prethodna analiza projekta. – Voditelj: Tomislav Smerić, 2008.
10. Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama za 4. i 8. razred. – Voditelj: Josip Burušić, 2008.
11. Pilarov barometar hrvatskog društva – Studija ostvarivosti. – Voditeljica: Lj. Kaliterna Lipovčan, 2008.
12. Pilarov barometar hrvatskog društva – Stavovi i mišljenje građana o društvenim odnosima i procesima, Jesen 2008. – Voditeljica: Lj. Kaliterna Lipovčan, 2008.
13. Energetska sigurnost, kritična infrastruktura i lokalne zajednice u RH. – Voditeljica: S. Poljanec Borić, 2008.
14. Pilarov barometar hrvatskog društva – Stavovi i mišljenje građana o društvenim odnosima i procesima, Proljeće 2009. – Voditeljica: Lj. Kaliterna Lipovčan, 2009.
15. Rat u Bosni i Hercegovini 1991. – 1995. Socijalno-psihologijska ekspertiza - pozvani ekspert u Haag, 2009.
16. Hrvatski sabor – Ekspertiza hrvatsko-slovenskih odnosa. Koordinator ekspertize: Vlado Šakić, 2009.
17. Hrvatska vojska – hrvatsko društvo (2. faza: radionice, zbornik, kadeti - završno), 2010.
18. Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji RH – Studija ostvarivosti i provedivosti. – Voditeljica: Renata Glavak Tkalić, 2010.
19. Udio nacionalnih manjina u javnom sektoru Republike Hrvatske ( Ministarstvo uprave RH). – Voditeljica: R. Franc, 2011.
20. Istraživanje sociokulturnih odrednica identiteta u perspektivi stvaranja novih mogućnosti iskorištavanja prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa: Grad Sinj i općine Cetinske krajine. - Voditeljica: Jasna Ćurković Nimac, 2012.-2013.
21. Ažuriranje analize stanja prava djece u Hrvatskoj 2014. - Voditeljica: Brajša Žganec, A.; konzultant: Šakić, V.
22. Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu (2015.). - Voditelj: Marinić, M.; konzultant: Šakić, V. 
23. Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu Istraživanje na općoj populaciji (2015.-2016.). - Voditeljica: Glavak Tkalić, R.; konzultant Šakić, V.Akademski stupanj

1991.
Doktor znanosti
1991.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Zagreb, Hrvatska
Socijalna psihologija

Socijalni identitet, socijalne devijacije i antisocijalno ponašanje, psihologija migracija

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovao na 33 međunarodna i 40 domaćih skupova.

Član ili predsjednik 23 programsko-organizacijska odbora domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova.

Nositelj kolegija na katedri za Penološku psihologiju na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu 1986.-1992. / Nositelj kolegija Uzroci i posljedice rata protiv Hrvatske na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 1992.-1993. / Nositelj kolegija Socijalna psihologija na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu 1995.-2002. / Nositelj kolegija Socijalna psihologija i Socijalna patologija na Studiju sociologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu / Pročelnik Studija psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (do 2004.) / Nositelj kolegija Uvod u psihologiju, Socijalna psihologija i Primijenjena socijalna psihologija od 1998. / Nositelj kolegija Psihologija nasilja na poslijediplomskom studiju na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, od 1997.
Od 2012. nositelj dva kolegija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu: Uvod u psihologiju i Teorijski i orijentacijski sustavi u psihologiji.

Dobitnik Državne nagrade za znanost za 2005. godinu – u području humanističkih znanosti – knjiga Iseljena Hrvatska (koautor) / 2003. dobitnik Godišnje nagrade hrvatskih psihologa na 11. kongresu hrvatskih psihologa u Zadru / Dobitnik nagrade Hrvatskog psihološkog društva Ramiro Bujas (za afirmaciju psihologije) / Dobitnik nagrade Hrvatskog penološkog društva za znanstveni i stručni rad / Dobitnik nagrade Ministarstva obrane i Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske za znanstveni doprinos unapređenju obrane Republike Hrvatske / Dobitnik utemeljiteljskih medalja i povelja Instituta Pilar i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu / Dobitnik spomenice Domovinskog rata

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro