Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Marija Šakić Velić
sakic-marija1

Kontakt informacije

Marija
Šakić Velić
Doc. dr. sc.
Znanstvenici
Znanstvena suradnica
Psihologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
1c/II
+385 1 4886 829
...
-

Publikacije i projekti

Objavila 13 znanstvenih radova, od toga 11 izvornih znanstvenih radova i 2 pregledna rada. Suurednica jednog zbornika radova:
- https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=262916

Suradnica na projektu MZOS-a Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece (2006. – projekt u tijeku). Znanstvena novakinja na projektu MZOS-a Roditelji, vršnjaci i psihosocijalni razvoj adolescenata (2004. – 2006.).

Surađivala na 9 domaćih projekata za treće naručitelje: Odrednice uspješnosti osnovnih škola Istarske županije: izazovi i mogućnosti razvoja (2011. – 2012.), Vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama (2007. – 2008.), Izvješćivanje škola o rezultatima vanjskog vrednovanja obrazovnih postignuća učenika u razrednoj i predmetnoj nastavi: konceptualizacija, izrada, interpretacija i prezentacija analitičkih izvješća (2008. – 2009.), Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske – učenici 4. razreda (2007. – 2008.), Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske – učenici 8. razreda (2007. – 2008.), Program vrednovanja eksperimentalne provedbe elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (2005. – 2006.), Analiza web foruma Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o temama spolnog odgoja i obrazovanja u školi, kalendara školske godine, ocjenjivanja učenika te Zakona o udžbenicima (2005.), Javno mnijenje Hrvatske o institucijama kaznenopravnog sustava i politici kažnjavanja (2005.), Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama (2005.).

Surađivala na jednom međunarodnom projektu za treće naručitelje: External evaluation of the project "For safe and enabling school environment" (2012. – 2013.)

Akademski stupanj

2004.
Doktorica znanosti
2010.
Sveučilište u Zagrebu, Interdisciplinarni znanstveni poslijediplomski studij Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost
Zagreb, Hrvatska
Razvojna psihologija

Kognitivni i socioemocionalni razvoj djece i adolescenata, jezični razvoj i teorija uma

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovala na 17 međunarodnih i 4 domaća znanstvena i stručna skupa.

Članica jedne međunarodne i jedne domaće znanstvene udruge.

Asistentica na kolegiju Psihologija djetinjstva i adolescencije na studiju psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2006. – 2012.), nositeljica kolegija Psihologija djetinjstva i Psihologija adolescencije na studiju psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro