Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Zora Raboteg-Šarić
raboteg-saric1

Kontakt informacije

Zora
Raboteg-Šarić
Prof. dr. sc.
Znanstvenici
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, redovita profesorica
Psihologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
18/I
+385 1 4886 818
...
-

Publikacije i projekti

Objavila 63 rada, od toga 52 izvorna znanstvena, 4 pregledna i 7 stručnih. Objavila 5 knjiga (od toga četiri u koautorstvu) i uredila jednu knjigu u koautorstvu:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=99796

- Voditeljica znanstvenih projekata MZOS: Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece (2007.-2013.), Roditelji, vršnjaci i psihosocijalni razvoj adolescenata (2002.-2006.), Socijalizacija djece i mladeži (1996.-2001).

- Voditeljica projekata drugih naručitelja: Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline (2002.-2003.), Izbori za Zastupnički dom Sabora RH – ispitivanje raspoloženja birača prve, pete i desete izborne jedinice (1999.), Kvaliteta života i životne aspiracije mladih u područjima posebne državne skrbi Republike Hrvatske (1998.-1999.).

- Voditeljica međunarodnih projekata: COST IS0907 - Childbirth Cultures, Concerns, and Consequences: Creating a Dynamic EU Framework for Optimal Maternity Care (2007.-), COST A19 - Children Economic and Social Welfare in Europe (2001.-2005.).

- Glavna istraživačica u međunarodnim projektima: Trafficking in Children in the Eyes of Croatian Youth (2004.), Trafficking in Women and Children in Croatia for the Purpose of Sexual Exploitation (2000.), Rapid Assessment of Illicit Drug Abuse in the Republic of Croatia (1999.), Small Area Planning for the Elderly (1987.-1988.).

- Suradnica na projektima Ministarstva znanosti i tehnologije: Evaluacija eksperimentalne provedbe Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (2005.-2006.), Rat protiv Hrvatske: akteri, ratni zločini, ratno izbjeglištvo i žrtve (1993.-1996.), Djeca u ratu (1992.-1993.), Okolinski stresori, medijatori i reakcije na stres (1991.-1992.), Psihologijska istraživanja psihičkih procesa i ljudskog ponašanja (1986.-1990.), Struktura i razvoj sposobnosti, osobina ličnosti, vrijednosnog sustava i socijalizacije u odgojno-obrazovnom procesu (1981.-1985.).

- Suradnica na projektima drugih naručitelja: Uporišta gradske politike prema mladima, starima i nezaposlenima u Sisku (2001.), Uzimanje sredstava ovisnosti u srednjoškolskoj populaciji s posebnim osvrtom na rizične faktore psihosocijalnog razvoja (1998.).

- Suradnica na međunarodnim projektima: Strengthening Poverty Monitoring Capacity in Croatia (2000.-2003.), Children and Women in Croatia: Situation Analysis (1998.), Women and War: Socio-Cultural Aspects of Violence and Aggression (1994.-1996.), COST A5 Aging and Technology (1992.-1996.).

Akademski stupanj

1992.
Doktor društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz znanstvenog područja psihologije
1993.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Zagreb, Hrvatska
Razvojna psihologija

Socio-emocionalni razvoj djece i adolescenata, rizični i zaštitni činitelji razvoja, roditeljstvo, prosocijalno ponašanje, kvaliteta života

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovala na 34 međunarodna i 33 domaća znanstvena skupa.

Članica 3 međunarodne udruge i jedne domaće udruge.

Voditeljica kolegija "Psihologija djetinjstva i adolescencije" i "Razvoj u društvenom kontekstu" na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

1996. Dobitnica državne nagrade za značajno znanstveno dostignuće u području društvenih znanosti za knjigu "Psihologija altruizma";

1998. Institut Pilar - Povelja i medalja utemeljiteljima Instituta Pilar.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro