Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Jelena Puđak
pudak1

Kontakt informacije

Jelena
Puđak
Dr. sc.
Znanstvenici
Znanstvena suradnica
Sociologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
4/II
+385 1 4886 836
...
-

Publikacije i projekti

- Lay, V., Kufrin, K., Puđak, J. (2007.) Kap preko ruba čaše – klimatske promjene: svijet i Hrvatska, Hrvatski centar ''Znanje za okoliš'', Zagreb
- Puđak, J. (2007.) Sukobi ekonomskih i ekoloških interesa u suvremenom hrvatskom društvu – empirijska analiza četiriju slučajeva, u ''Razvoj sposoban za budućnost: prinosi promišljanju održivog razvoja Hrvatske'', Lay, V. (ur.), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, str. 141-171
- Lay, V., Puđak, J. (2008.) Sociološke dimenzije odgoja i obrazovanja za održivi razvoj, u ''Cjeloživotno učenje za održivi razvoj'', svezak 1, Uzelac, V., Vujičić, L. (ur.), Sveučilište u Rijeci, str. 95-105
- Puđak, J. (2009.) Klimatske promjene i društvene uloge znanosti i politike, Društvena istraživanja, br. 18, str.263-285
- Šimleša, D., Lay, V., Čengić, D., Potočnik, V., Puđak, J. (2009.) Obnovljivi izvori energije – studija ostvarljivosti, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
- Puđak, J. (2010.) Bioregionalizam: koncept organizacije društvenog života i model razvoja koji doprinosi očuvanju okoliša i integralnoj održivosti, Socijalna ekologija, br. 19, str.33-53
- Puđak, J., Bokan, N. (2011.) Ekološka poljoprivreda – indikator društvenih vrijednosti, Sociologija i Prostor, br. 49, str. 137-163
- Puđak, J. (2011.) Sociological dimensions of education for sustainable development, ''Sustainable development od energy, water and environment systems'', Ban, M., Duić, N., Guzović, Z. (ur.), Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, str. 148-149 (sažetak predavanja)

- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=301041

2007. – vanjski suradnik na projektu ''Održivi razvoj Hrvatske'' (voditelj: dr. sc. Vladimir Lay).
Od 1. 1. 2008. – suradnik (zaposlena) na projektu ''Održivi razvoj Hrvatske'' (voditelj; dr. sc. Vladimir Lay).

Akademski stupanj

2008.
doktor znanosti
2013.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Zagreb, Hrvatska
Socijalna ekologija

Sociološka analiza klimatskih promjena, klimatska politika, održivi razvoj, društvo niskih emisija

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovala na 5 međunarodnih i 1 domaćem znanstvenom skupu.

1. Članica Upravnog odbora udruge Hrvatski centar ''Znanje za okoliš''

Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu,  odsjek sociologija, kolegij Socijalna ekologija (dr.Lay), organizator seminara

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro