Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Nenad Pokos
pokos1

Kontakt informacije

Nenad
Pokos
Prof. dr. sc.
Znanstvenici
Znanstveni savjetnik
Socijalna geografija i demografija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
22/I
+385 1 4886 822
...
-

Publikacije i projekti

Objavio 50-ak znanstvenih i stručnih radova. - Hrvatska znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=194531 

Suradnik na projektima trajne istraživačke djelatnosti:
Demografski razvoj i populacijska politika Republike Hrvatske (1992.-1996.)
Integracije domovinske i iseljene Hrvatske (1996.-2002.)
Demografski gubitci i posljedice Domovinskog rata (2002.-2006.)
Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske (od 2008.-2013.)
Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj (od 2014.-)
Sudjelovao u realizaciji 15 projekata za treće naručitelje.

Akademski stupanj

1992.
Doktor prirodnih znanosti
2000.
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek
Zagreb
Demogeografija i demografija

Demografija Hrvatske, regionalna demografija, promjene u strukturama stanovništva

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovao na 30-ak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Član Hrvatskog geografskog društva, Hrvatskog sociološkog društva i Matice hrvatske.

Izvanredni profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Na Hrvatskim studijima nositelj kolegija "Politička geografija" na Odsjeku komunikologije, "Geografska obilježja Hrvatske" na Odsjeku kroatologije i „Stanovništvo svijeta“ na Odsjeku sociologije. Do akademske godine 2013./14. na Odsjeku sociologije nositelj kolegija "Demografija". Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu nositelj kolegija "Politička geografija" i "Demografska obilježja svijeta"na Odjelu za sociologiju.

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro