Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Krešimir Peračković
perackovic1

Kontakt informacije

Krešimir
Peračković
Dr. sc.
Znanstvenici
Viši znanstveni suradnik
Sociologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
3/PD
+385 1 4886 809
...
-

Publikacije i projekti

Publikacije: Jedna autorska knjiga, 13 izvornih  znanstvenih radova; 4 pregledna rada; 16 stručnih radova.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225316

Suradnik na 3 projekta MZOŠ-a:
1. Od 1998. do 2002. mlađi asistent na projektu "Razvojne i psihosocijalne posljedice privatizacije u Hrvatskoj";
2. Od 2002. do 2006. asistent na projektu "Uloga sociokulturnog kapitala u razvoju Hrvatske: između globalizacije i lokalizacije";
3. Od 2007. viši asistent, od 2008. znanstveni suradnik, a od 2011. viši znastveni suradnik na projektu "Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi sociokulturnom razvoju RH".
Suradnik na 4 projekta za treće naručitelje:
1. "Hrvatski Caritas: Evaluacija programa kreditiranja malih poduzetnika";
2. "Analiza hrvatskog javnog mnijenja o procesu privatizacije";
3."Program masovne privatizacije: percepcija programa i ponašanje sudionika programa";
4."Učestalost i sadržaj članaka s temama o procesu privatizacije u Hrvatskoj u Večernjem listu".

Akademski stupanj

1998.
Doktor znanosti
2006.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Zagreb, Hrvatska
Sustavna i teorijska sociologija

Postindustrijsko društvo, sociologija društvenih promjena, klasične sociološke teorije

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanje na 2 međunarodna i 9 domaćih skupova.

Član u dvije domaće udruge: Hrvatsko sociološko društvo i Hrvatsko društvo za marketing.

Nastavnička djelatnost na Sveučilištu:
1. vanjski suradnik na studiju sociologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 2002.
- asistent i voditelj seminara na kolegiju kolegiju: Sustavna sociologija 1 i 2 od 2002. do 2008.
- od 2007. nositelj temeljnog kolegija Postindustrijsko društvo.
- od 2008. nositelj izbornog kolegija Sociologija društvenih promjena
- od 2010. do 2013. predavač na izbornom kolegiju Osnove istraživanja tržišta
- od 2011. nositelj izbornog kolegija Sociologija potrošnje
2. vanjski suradnik na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveucilista u Splitu:
- od 2006. -2009. nositelj izbornog kolegija Postindustrijsko društvo i
- od 2007.-2009. nositelj izbornog kolegija Sociologija potrošnje
2008. izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta
2012. izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora

2011. dobitnik nagrade Ekonomkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu "Mijo Mirković" za znastveni rad objavljen u časopisu Društvena istraživnja.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro