Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Marko Mustapić
mustapic

Kontakt informacije

Marko
Mustapić
Doc. dr. sc.
Znanstvenici
Viši znanstveni suradnik
Sociologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
2a/I
+385 1 4886 802
...
-

Publikacije i projekti

U autorstvu/koautorstvu objavio 15 znanstvenih radova, od čega 10 izvornih znanstvenih radova, 3 prethodna priopćenja, 2 pregledna rada. Objavio je jednu knjigu u koautorstvu te je suurednik jednog zbornika radova. Koautor/autor je 12 stručnih radova:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=262920

Kao asistent sudjelovao u istraživačkim projektima: Odnos javnosti prema mogućim kandidatima za predsjednika Republike Hrvatske (2004.), Javno mnijenje Makarske: izbori za Gradsko vijeće 2005. godine (2005.), Poslovni dnevnik: rezultati anketnog istraživanja (2005.), Javno mnijenje Hrvatske / prosinac 2004.: Izbori za predsjednika Republike Hrvatske (2005), Pilarov barometar hrvatskog društva. Stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima - Jesen 2008. Stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima (2008.), Pilarov barometar hrvatskog društva. Stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima. Proljeće '09. (2009.), Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku (2006.-2012). Trenutno kao suradnik sudjeluje u dva projekt: Od 2011. u međunarodnom (FP7) istraživačkom projektu  Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement te od 2012. u domaćem istraživačkom projektu Domovinski rat: strukture sjećanja.

Akademski stupanj

2004.
Doktor znanosti
2011.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Zagreb, Hrvatska
Sociologija

Društveni problemi, javno mnijenje, mediji, mladi, sport

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovao na 12 međunarodnih i 5 domaćih skupova.

Član dvije domaće udruge.

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu: od 2003. do 2008. "Uvod u metode društvenih znanosti"  (asistent); od 2008. do 2010. "Uvod u metode društvenih znanosti I" i "Uvod u metode društvenih znanosti II" (asistent); 2011./12. "Uvod u metode društvenih znanosti I" (nositelj kolegija);
Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu: od 2005. do 2008. "Metode istraživanja" (asistent); 2006./07. "Sociologija hrvatskog društva" (asistent);  od 2006. do 2012. "Metode istraživanja u novinarstvu" (asistent); od 2012. "Metode istraživanja u novinarstvu" (nositelj kolegija);
Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu: 2010./11. "Kineziološka sociologija" (asistent).

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro