Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Boris Mlačić
mlacic1

Kontakt informacije

Boris
Mlačić
Dr. sc.
Znanstvenici
Znanstveni savjetnik
Psihologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
22/I
+385 1 4886 822
...
-

Publikacije i projekti

Objavio 30 znanstvenih radova, od toga 24 izvornih znanstvenih radova i 6 preglednih. S engleskog preveo dvije knjige:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=188560

"Osobine ličnosti i prirodni jezik" – voditelj (2002-.2006.), "Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj" – voditelj (2007.-), "Demokratske promjene i kulturni razvoj"– suradnik (1992.-1996.), "Psiho-socijalna i patološka struktura i fenomeni u hrvatskom društvu – interakcijski pristup" – suradnik (1996.-2002.)
Surađivao u radu na pet projekata za treće naručitelje. Voditelj projekata za treće naručitelje: "Analiza sadržaja TV serije Smrt Jugoslavije" i "Analiza sadržaja hrvatskog tiska 1995.-1999." Suradnik na projektima za treće naručitelje: "Analiza srbijanskog tiska", "Sociodemografski, migracijski, povratničko-motivacijski i psihosocijalni status hrvatskih povratnika iz iseljeništva" i "Hrvatska vojska-hrvatsko društvo".

Akademski stupanj

1992.
Doktor znanosti
1999.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Zagreb, Hrvatska
Psihologija ličnosti

Leksički pristup u psihologiji ličnosti, velepetori model, teorije i modeli ličnosti, diferencijalna psihologija, razvoj ličnosti, vrline i moralnost, analiza sadržaja.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovao na 20 međunarodnih i 3 domaća znanstvena skupa, od toga pozvani predavač na sedam međunarodnih znanstvenih kongresa i dva sveučilišta.

Član 3 međunarodne udruge i jedne domaće udruge. Član izvršnog odbora – World Association for Personality Psychology.
STIPENDIJE: 2009.-2010. – Fulbrightova istraživačka stipendija – Oregon Research Institute, Eugene, Oregon, U.S.A.; 1994. – Stipendija Heinrich-Hertz zaklade – šest mjeseci na Sveučilištu u Bielefeldu, Njemačka.

Nositelj kolegija: "Psihologija pamćenja", "Psihologija učenja", "Diferencijalna psihologija" i "Teorijski modeli i sustavi u psihologiji ličnosti" na Studiju psihologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnik godišnje državne nagrade za znanost za 1999. godinu – nagrade za znanstvene novake u području društvenih znanosti.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro