Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Geran Marko Miletić
miletic1

Kontakt informacije

Geran Marko
Miletić
Dr. sc.
Znanstvenici
Viši znanstveni suradnik
Sociologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
14/I
+385 1 4886 814
...
-

Publikacije i projekti

13 znanstvenih radova, od čega 5 poglavlja u knjizi i 3 izvorna znanstvena i 1 prethodno priopćenje.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=245684

Sudjelovanje na MZOŠ projektima:
1. Odnos selo-grad u hrvatskom društvu u postmodernoj perspektivi (2002. – 2006.);
2. Socijalna održivost i procesi urbane transformacije u Hrvatskoj (2007. -).
Sudjelovao na desetak projekata za treće naručitelje.

Akademski stupanj

2001.
Doktor društvenih znanosti, polje sociologije
-
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagreb, Odsjek za sociologiju
Zagreb, Hrvatska
Posebne sociologije

Urbana sociologija, sociologija stanovanja

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovo na jednom međunarodnom skupu

-

Predavač kolegija Znanstveno-istraživačke metode na Studiju dizajna na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro