Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Igor Mikloušić
miklousic1

Kontakt informacije

Igor
Mikloušić
Dr. sc.
Znanstvenici
Viši asistent
Psihologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
1a/II
+385 1 4886 827
...
-

Publikacije i projekti

Suradnik na projektu trajne istraživačke djelatnosti MZOŠ "Osovine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj".
Sudjelovao kao suradnik u izvedbi nekoliko domaćih projekata za treće naručitelje, između ostalog: "Hrvatska vojska - hrvatsko društvo",  "Eksperimentalno vrednovanje eksperimentalnih programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama", "Turistički cvijet: Kvaliteta za Hrvatsku"

Akademski stupanj

2007.
Dipl. psiholog
2006.
Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, psihologija
Zagreb, Hrvatska
Psihologija ličnosti i evolucijska psihologija

Velepetori model ličnosti, sklonost iracionalnim uvjerenjima, odabir partnera i teorija seksualne selekcije

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovao na tri međunarodna znanstvena skupa.

Član jedne domaće i jedne međunarodne udruge.

Asistent na kolegijima "Diferencijalna psihologija", "Teorijski sustavi i metode u psihologiji ličnosti", "Psihologija učenja", "Psihologija pamćenja", "Parapsihologija" na Studiju psihologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska.
- Silabus kolegija

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro