Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Marina Merkaš
merkas1

Kontakt informacije

Marina
Merkaš
Dr. sc.
Znanstvenici
Znanstvena suradnica
Psihologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
1c/II
385 1 4886 829
...
-

Publikacije i projekti

U koautorstvu ili samostalno objavila osam znanstvenih radova i jednu knjigu:

- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=291981

Znanstvena novakinja na projektu Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece (2007. godine - u tijeku, voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg-Šarić).

Sudjelovala u provedbi tri domaća primijenjeno znanstveno-istraživačka projekta: Vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama (2007.-2008.), Hrvatska vojska - hrvatsko društvo (2007./2008.) i Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku (2009.).

Surađivala na dva međunarodna projekta: Situation analysis of children's and women's rights in Croatia (2010.-2011.) i External evaluation of the project "For safe and enabling school environment" (2012.).

Akademski stupanj

2007.
Doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologije, znanstvene grane razvojne psihologije
2012.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Zagreb, Hrvatska
Razvojna psihologija

Socijalni i emocionalni razvoj u djetinjstvu i adolescenciji, uloga obitelji u razvoju djece i adolescenata, kvaliteta života djece i mladih.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovala je na osam međunarodnih i četiri domaća znanstvena skupa.

 

Članica je dviju međunarodnih i dviju domaćih udruga.

Asistentica na kolegiju "Psihologija obrazovanja" na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro