Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Ivan Markešić
markesic1

Kontakt informacije

Ivan
Markešić
Prof. dr. sc.
Znanstvenici
Znanstveni savjetnik
Sociologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
3a/II
+385 1 4886 835
...
-

Publikacije i projekti

- Objavio 15 znanstvenih radova u kategoriji A1, 20 u kategoriji A2, 15 stručnih radova, veći broj prikaza.
- Objavio šest vlastitih knjiga, od toga jednu u koautorstvu.
- S njemačkog na hrvatski preveo šest knjiga.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=198965

Bio voditelj projekta "Znanstveno nazivlje teologije, sociologije religije i filozofije religije", suradnik na projektima "Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj" i "Hrvati u okolnim (domovinskim) zemljama".
Od 1. ožujka 2008. godine voditelj je projekta "Religijski, nacionalni i politički identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini".

Akademski stupanj

2005.
Doktor znanosti
1997.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Zagreb, Hrvatska
Sociologija religije, sociologija umiranja i smrti, leksikografija

Religija u suvremenim globalizacijskim i postmodernim procesima. Religija kao čimbenik društvenih promjena, dijaloga, tolerancije, ali i nasilja i terorizma. Socioreligijska situacija u Republici Hrvatskoj. Društveno značenje smrti. Pogrebi, groblja, nadgrobni spomenici. Identitet Hrvata u BiH. Hrvatska enciklopedija BiH.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovao na jedanaest međunarodnih i sedam domaćih znanstvenih skupova.

Član jedne međunarodne i jedne domaće znanstvene udruge.

Na Hrvatskim studijima nositelj kolegijâ: Sociološke teorije I i II, Suvremene sociološke teorije, Sociologija religije  i Sociologija umiranja i smrti, a na Edukacijsko-rehabilitacijskom Fakultetu u Zagrebu nositelj kolegija Osnove sociologije.

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro