Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Marko Marinić
marinic1

Kontakt informacije

Marko
Marinić
Doc. dr. sc.
Znanstvenici
Viši znanstveni suradnik
Interdisciplinarno područje znanosti
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/1
10 000 Zagreb
Hrvatska
5/I
+385 1 4886 805
...
-

Publikacije i projekti

Objavio desetak znanstvenih i stručnih radova:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=262905 

Voditelj nekoliko različitih empirijskih istraživanja:
2006 – Istraživanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Zagrebu;
2010 – Analiza bioetičkih stavova studenata zagrebačkih fakulteta;
2011 – Istraživanje kvalitete života osoba s hemofilijom u Republici Hrvatskoj;
2012 – Kvaliteta života osoba s invaliditetom u Zagrebu, a koje su korisnici naknade do zapošljavanja.

Suradnik dvaju projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta:
2003-2006 - Globalizacija i (post)moderni religijski i crkveni pokreti;
2007-danas - Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet).

Suradnik istraživačkih timova brojnih projekata za treće naručitelje.

Akademski stupanj

2003.
Doktor humanističkih znanosti, znanstveno polje: Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)
2010.
Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Filozofski fakultet Družbe Isusove
Zagreb, Hrvatska
Posebne sociologije; ostale primijenjene psihologije; etika; religiologija

Kvaliteta života osobe s invaliditetom i kroničnim bolestima; bioetička pitanja; suvremena socio-religijska gibanja

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovao na deset međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

Član dviju međunarodnih i dviju domaćih znanstvenih udruga.

Nositelj kolegija "Bioetičke dvojbe u suvremenom društvu" na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu; suradnik na kolegiju "Socijalno-pravne osnove u edukaciji i rehabilitaciji osoba oštećena vida" na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro