Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Marina Kotrla Topić
kotrla-topic1

Kontakt informacije

Marina
Kotrla Topić
Dr. sc.
Znanstvenici
Viša asistentica
Kognitivne znanosti
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Centar Osijek
Šamačka 9/II
Osijek 31000
Hrvatska
Područni centar Osijek
+385 31 207 294
...
-

Publikacije i projekti

Objavila 7 znanstvenih radova, od toga 6 izvornih znanstvenih radova, te jedan pregledni. Suautorica jednog poglavlja u knjizi te suurednica jednog zbornika radova:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=263052

Suradnica na višegodišnjim znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta:
2007 - danas:  "Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj". Voditelj projekta: B. Mlačić
2004 - 2006: "Osobine ličnosti i prirodni jezik". Voditelj projekta: B. Mlačić

Akademski stupanj

2004.
Doktor znanosti
2012.
Interdisciplinarni znanstveni poslijediplomski studij „Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost“, Sveučilište u Zagrebu
Zagreb, Hrvatska
Psihologija ličnosti, kognitivna psihologija

Socijalna kognicija, združena pažnja, teorija uma, povezanost temperamenta i usvajanja jezika

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovala na 17 međunarodnih znanstvenih skupova.

Članica jedne međunarodne udruge i jedne domaće udruge.

Asistentica na kolegijima "Psihologija pamćenja", "Psihologija učenja", "Diferencijalna psihologija" te "Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti" na Studiju psihologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro