Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Ljiljana Kaliterna Lipovčan
kaliterna-lipovcan1

Kontakt informacije

Ljiljana
Kaliterna Lipovčan
Prof. dr. sc.
Znanstvenici
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, redovita profesorica
Psihologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
20/I
+385 1 4886 820
...
-

Publikacije i projekti

84 znanstvenih radova (37 u časopisima, 47 poglavlja u knjigama/zbornicima skupova), 5 stručnih radova, jedna knjiga u koautorstvu, uredništvo 3 knjige u koautorstvu.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=82942

Voditelj znanstvenih projekata MZOS: 2007.-2013. - Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja (194-1941558-1555); 2002.- 2006. Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja (0194101); 1996.-2002. Istraživanje ugroženih društvenih Skupina (01940101); 1992.-1996. Starenje i tehnologija (6-06-270) / Drugi naručitelji: 2008. - Pilarov barometar hrvatskog društva. Ugovarač: Hrvatski sabor; 2001. Uporišta gradske politike prema mladima,starima i nezaposlenima u Sisku. Ugovarač: Gradsko poglavarstvo Sisak; 1998.-2000. Kvaliteta života starih ljudi na područjima posebne državne skrbi. Ugovarač: Ministarstvo razvitka i obnove RH; 1998.-2000. Socijalna reintegracija žena - stradalnica domovinskog rata. Ugovarač: Ministarstvo razvitka i obnove RH; 1996. Povratak prognanika na hrvatski istok. Ugovarač: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH  / Voditelj međunarodnih projekata: 2008. - European Social Survey. Ugovarač: Nacionalna zaklada za znanost i European Science Foundation; 2005. SWOT Analysis of Bilateral RTD Programmes Targeting Southeast Europe – SEE.ERA-NET. Ugovarač: Commission of the European Communities (FP6); 2002.-2003. Strengthening Poverty Monitoring Capacity in Croatia. Ugovarač: Ministarstvo rada i socijalne skrbi i World Bank; 2000.-2004. COST A15 Reforming Social Protection Systems in Europe. Ugovarač: Commission of the European Communities; 1992.-1996. COST A5 Ageing and Technology. Ugovarač: Commission of the EuropeanCommunities.

Akademski stupanj

1992.
Doktorica društveno-humanističkih znanosti iz područja psihologije
1989.
Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
Zagreb, Hrvatska
Ostale primijenjene psihologije

Subjektivni pokazatelji kvalitete življenja, psihosocijalni aspekti starenja stanovništva, utjecaj rada i radne okolice na stres

Znanstvena i stručna djelatnost

53 međunarodnih, 28 domaćih znanstvenih skupova.

2 domaće, 4 međunarodne udruge.

Nositelj kolegija "Psihologija rada" na Preddiplomskom studiju psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu; Nositelj kolegija "Psihologija ponašanja u organizaciji" na Diplomskom studiju psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

2002. Institut Pilar - Povelja i medalja utemeljiteljima Instituta Pilar;
2008. Hrvatsko psihološko društvo - Društveno priznanje "Marulić" za osobiti doprinos hrvatskoj primijenjenoj psihologiji;
2009. Hrvatski sabor i MZOS – Državna nagrada za znanost za 2008. u području društvenih znanosti.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro