Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Renata Glavak Tkalić
glavak-tkalic1

Kontakt informacije

Renata
Glavak Tkalić
Dr. sc.
Znanstvenici
Znanstvena suradnica
Psihologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
14/I
+385 1 4886 814
...
-

Publikacije i projekti

Objavila 7 izvornih znanstvenih radova i 5 stručnih radova. Objavila 2 knjige i jedno poglavlje u knjizi u koautorstvu. Urednica je jedne knjige.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=236096

- 2000-2002. suradnik na projektu "Interakcijski pristup strukturi patoloških fenomena";
- 2002-2006. suradnik na projektu "Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja – interakcijski pristup";
- 2007- suradnik na projektu "Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu";
- Sudjelovala na tri međunarodna i tri projekta za treće naručitelje, od čega je bila voditelj projekta "Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske".

Akademski stupanj

2000.
Doktor znanosti
2009.
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek za poremećaje u ponašanju
Zagreb, Hrvatska
Ovisnosti, psihopatologija, interpersonalno prihvaćanje-odbijanje

Psihologija ovisnosti, psihopatologija, obiteljska patologija, problemi adolescenata, interpersonalno prihvaćanje-odbijanje

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovala na 13 međunarodnih i 3 domaća znanstvena skupa.

Član dvije domaće i jedne međunarodne znanstvene udruge.

Nositelj kolegija Opća psihopatologija i suradnik na kolegijima Specifična psihopatologija i Psihologija ovisnosti – Odjel za psihologiju, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska.

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro