Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Ivana Ferić
feric1

Kontakt informacije

Ivana
Ferić
Dr. sc.
Znanstvenici
Viša znanstvena suradnica
Psihologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
2a/I
+385 1 4886 802
...
-

Publikacije i projekti

Objavila jednu autorsku knjigu iz područja psihologije vrijednosti, dva poglavlja u knjigama te četrnaest znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom. Autorica/koautorica dvadeset i osam stručnih istraživačkih izvješća, studija i elaborata: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=222743.

Voditeljica Centra za istraživanje javnoga mnijenja i masovnih medija i voditeljica projekta MZOS-a Istraživanje javnoga mnijenja i medija masovne komunikacije.
Sudjelovala u planiranju i izvođenju više od trideset temeljnih i primijenjenih istraživanja među kojima su: Pilarov Barometar hrvatskog društva (2014.; 2008. – 2009.); Diseminacija rezultata istraživanja kvalitete turističke ponude u odabranim destinacijama u razdoblju 2007. do 2012. godine (2013.); External Evaluation of the For Safe and Enabling School Environment Project in Croatia (2012.); MYPLACE: Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (2011.); Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku (2009. – 2011.); Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada (2010.); Vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama (2008.); Hrvatska vojska – hrvatsko društvo (2007. – 2009.); Modeli obveznog srednjoškolskog obrazovanja (2006. – 2007.).

Akademski stupanj

1998.
Doktor društvenih znanosti
2006.
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
Zagreb, Hrvatska
(1) Socijalna psihologija; (2) Metodologija znanstvenih istraživanja

(1) Vrijednosti i vrijednosne orijentacije, nacionalni ponos, političke preferencije i biračko ponašanje; (2) Neeksperimentalne kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja

Znanstvena i stručna djelatnost

S izlaganjima sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima

Članica Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore

Seminari i vježbe iz kolegija "Metode društvenih istraživanja" na Studiju Sociologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (1999. – 2003.)

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro