Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Neven Duvnjak
duvnjak1

Kontakt informacije

Neven
Duvnjak
Dr. sc.
Znanstvenici
Viši znanstveni suradnik
Sociologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Centar Split
Poljana kraljice Jelene 1/I
21000 Split
Hrvatska
Centar Split
+385 21 344 154
...
-

Publikacije i projekti

Objavio 12 znanstvenih radova, od toga 7 izvornih znanstvenih radova, 1 pregledni, 3 stručna, te 1 poglavlje u knjizi.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=201185

Suradnik na 4 istraživačka projekta: "Socioreligijska i religiozna karta Hrvatske", "Religijske zajednice u Hrvatskoj i njihova uloga u integracijskim procesima", "Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj", "Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije".

Akademski stupanj

1992.
Doktor znanosti iz područja društvene znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije
2008.
Sveučilište u Zadru
Zadar, Hrvatska
Sociologija religije, sociologija hrane i prehrane, metodologija u društvenim znanostima

Odnos vjerskih zajednice i države, međureligijski dijalog, vjerske slobode, religija i mediji; hrana i prehrana u Hrvatskoj u tradicionalnim (predmodernim), modernim i postmodernim uvjetima, metodologija istraživanja

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovao na 13 međunarodnih znanstvenih skupova

Član 2 međunarodne i 3 domaće udruge

Predavač na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u splitu na kolegijima „Uvod u sociologija“ i „Sociologija kulture“

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro