Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Ljiljana Dobrovšak
dobrovsak1

Kontakt informacije

Ljiljana
Dobrovšak
Dr. sc.
Znanstvenici
Viša znanstvena suradnica
Povijest
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
1c/2
+385 1 4886 829
...
-

Publikacije i projekti

Objavila 16 znanstvenih radova, od čega 11 izvornih znanstvenih radova i 5 stručnih. S ostalim autorima urednica 2 zbornika.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=236052

Suradnica na projektima:  „Hrvati u okolnim zemljama“, „Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja“ i  „Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama:povijesni identiteti“. Voditeljica dionice na projektu „Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina“ . Surađivala u radu na dva projekta za treće naručitelje i jednom međunarodnom projektu.

Akademski stupanj

2000.
Doktorica znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti
2007.
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest
Zagreb, Hrvatska
Nacionalna hrvatska povijest 18. i 19. stoljeća

Manjine, Židovi, zakonodavstvo

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovala na 6 međunarodnih i 6 domaćih znanstvenih skupova

Član 1 međunarodne udruge, i četiri domaće udruge, tajnica jedne domaće udruge, u predsjedništvu jedne domaće udruge i potpredsjednica domaće udruge

Izborni kolegiji na Odsjeku za povijest, Hrvatski studiji Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska; 2007./2008. Židovi u Hrvatskoj povijesti i kulturi i Masonstvo; 2008./2009.  Židovske zajednice u 18. i 19. stoljeću i Masonstvo (Tajna društva)

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro