Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Snježana Čolić
colic1

Kontakt informacije

Snježana
Čolić
Prof. dr. sc.
Znanstvenici
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, redovna profesorica
Sociologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
5/II
+ 385 1 4886 837
...
-

Publikacije i projekti

Ukupan broj znanstvenih radova - 31: izvorni znanstveni radovi - 27; pregledni  i stručni - 4; autorske knjig - 2; koautorske knjige - 8; broj poglavlja u knjigama - 14.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=76302

Na 4 projekta voditeljica: 1983-1986. „Društveni procesi i funkcije kulture“ (IDIS) (voditeljica); 1986-1990 „Kultura i kulturna hijerarhizacija“ IDIS (voditeljica); 2002-2005. „Sociokulturni kapital i razvoj Hrvatske: između globalizacije i lokalizacije“ Institut       „Ivo Pilar“, (voditeljica);  2007. „Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju RH “Institut „Ivo Pilar“ (voditeljica)  / Na 10 projekata suradnica: 1978-1982. „Kognitivna funkcija kulture“ (IDIS); 1984-1988. „Društvena struktura Hrvatske“ (IDIS); 1989. „Cultural Prerequisites of Technological Development - The case of Japan“ (Zavod za kulturu Hrvatske); 1990-1992. „Društvene promjene u prostoru“; 1993-1996. „Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske“ (IA);  1994-1995. UNESCO  „The Study and Care of  Refugee Families“; 1998-1999. UNESCO „ Islands in Transition- Anthropological analysis“; 1993-2000. „Biological and cultural microdifferentiation among rural populations, MiddleDalmatia –Croatia“ (IA);  1994-1995. „The study and care of refugee families“ (IA); 1996-2000. „Populacijska struktura  Hrvatske – sociokulturni pristup“ (IA); 2004-2006. „Kurikulum za ljudska prava“ – Austrian Ministry of Foreign Affairs i Centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Akademski stupanj

2000.
Doktorica društvenih znanosti
2000.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Zagreb, Hrvatska
Sociologija kulture i umjetnosti, sociokulturna antropologija

Teorije kulture, sociokulturne promjene i sociokulturni razvoj, globalizacija

Znanstvena i stručna djelatnost

Međunarodni skupovi: 12; Domaći skupovi: 5

Domaće str. udruge: 3; Međunarodne str. udruge: 1

Izvanredna profesorica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (studij sociologije, kolegiji „Sociologija kulture“ i „Sociologija umjetnosti“ i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (studij antropologije, kolegij „Kultura i povijest“)

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro