Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Drago Čengić
cengic1

Kontakt informacije

Drago
Čengić
Dr. sc.
Znanstvenici
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Sociologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
8/I
+385 1 4886 808
...
-

Publikacije i projekti

Objavio je (sa srpnjom 2013. godine) preko pedesetak znanstvenih radova; od toga četiri autorske knjige, 11 uredničkih knjiga, 20 poglavlja u knjigama te 20 izvornih znanstvenih radova u drugim tiskovinama/publikacijama.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=92991

Voditelj projekta trajne istraživačke djelatnosti "Nove ekonomske elite, institucije i prostorna ovisnost strategija razvitka" (194-1941535-1506: 2006.-2010.) te hrvatske dionice međunarodnoga EU FP-VI. projekta "DIOSCURI: Eastern Enlargement-Western Enlargement. Cultural Encounters in the European Economy and Society After Accession" (2004.-2007.). Od 1976. do 2006. godine suradnik i/ili voditelj u više od 20  znanstvenih i/ili stručnih projekata, rađenih za različite domaće i strane naručitelje.

Akademski stupanj

1998.
Doktor društvenih znanosti
1995.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Zagreb, Hrvatska
Sociologija poduzetništva, ekonomska sociologija, sociologija razvoja, sociologija modernog društva

Istraživanje ekonomskih elita, tipova poduzetnika, rasta poduzeća; teorije modernog društva

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovao na 20-ak domaćih i 7 međunarodnih skupova.

Član dvije domaće i jedne međunarodne udruge.

Nositelj kolegija "Ekonomska sociologija" na Studiju sociologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; nositelj kolegija "Uvod u analizu modernog društva" i "Temeljni pristupi u analizi modernog društva i modernizacije" na Hrvatskom katoličkom Sveučilištu u Zagrebu.

Jedan od nekoliko dobitnika Nagrade HAZU za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku za 2000. godinu u području društvenih znanosti.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro